Skip to content

GI ALT for ei bærekraftig framtid!

Action Now startet i 2019. Programmet tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål som de omforente politiske målene som er satt for verdenssamfunnet.

Lær mer om Action Now

Mer enn en fotballklubb

FK Bodø/Glimt skal være mer enn en fotballklubb. Vårt Action Now-program er en viktig bidragsyter til dette. Programmet har tre mål:

  1. Øke kunnskap hos befolkning og næringsliv om FNs bærekraftmål og vårt felles ansvar for å gjøre de nødvendige endringer for å nå målene. Inspirere mennesker og bedrifter til å ha lyst til å bidra.
  2. Bygge sterke lokalsamfunn. Bidra til et bærekraftig samfunns- og næringsliv gjennom å kombinere forretningsutvikling med bærekraft. Inspirere til – og legge til rette for – innovative partnerskap som skal bygge vår smarte grønne fremtid.
  3. Oppfordre til Action Now! Inspirere til faktisk handling blant befolkning og næringsliv. Ta del i prosjekter og partnerskap som fører bedrifter og samfunn i ei mer bærekraftig retning.

Vi skal bruke oppmerksomheten klubben vår har til å oppfordre til samarbeid og positiv utvikling i ei bærekraftig retning langs tre dimensjoner: miljø, økonomi, og samfunnet rundt oss.

Se Daglig Leder Frode Thomassen forklare om historien bak Action Now i videovinduet på venstre side!

Les mer

Aktuelt

Gjør ditt, bidra litt!

…for ei bærekraftig framtid

«Gjør ditt, bidra litt» er Action Nows kommunikasjonskampanje som oppfordrer til å ta grep i hverdagen.

 

Les mer om «Gjør ditt, bidra litt»

Bærekrafts­ambassadører

Hovedpartner

Hovedpartner Action Now

Advansia er et av Norges største og ledende fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse med kontorer i Oslo, Stavanger, Molde og Trondheim. De jobber med mange av de mest spennende prosjektene i landet med stor samfunnsmessig betydning. Advansia sikrer solid og trygg gjennomføring av alle prosjektets faser, skreddersydd for kunden og prosjektets egenart.

Les mer

Ambassadør

#actionnow14 er et bærekraftsnettverk for sjømatindustrien. Her inviteres bedrifter fra hele næringskjeden til å inspirere til bærekraftig utvikling.

Les mer

Ambassadør

BDO er et internasjonalt selskap med en rekke tjenester. Som en sentral rådgiver har de vært med å bygge opp Action Now fra begynnelsen.

Les mer

Ambassadør

Coca-Cola jobber svært aktivt med bærekraft i Norge. Alle produkter i Nord-Norge produseres lokalt hos Mack bryggeriet i Tromsø.

Les mer

Elkem ASA

Elkem er en av verdens ledende leverandører av avanserte materialer som former en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Ambassadør

IRIS har vært med på hele Action Now-reisen. Sammen med Glimt har de en ambisjon om null restavfall på Aspmyra stadion.

Les mer

Ambassadør

Sparebank1 Nord-Norge er et konsern med hjertet i nord, som brenner for verdiskaping og en bærekraftig utvikling i landsdelen.

Les mer

Ambassadør

Ultimate Nordic AS er et av Norges største varehus med merker rettet mot sportsbransjen, industri og profil.

Les mer