Skip to content

GI ALT for ei bærekraftig framtid!

Action Now startet i 2019. Programmet tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål som de omforente politiske målene som er satt for verdenssamfunnet.

Lær mer om Action Now

Mer enn en fotballklubb

FK Bodø/Glimt skal være mer enn en fotballklubb. Vårt Action Now-program er en viktig bidragsyter til dette. Programmet har tre mål:

  1. Øke kunnskap hos befolkning og næringsliv om FNs bærekraftmål og vårt felles ansvar for å gjøre de nødvendige endringer for å nå målene. Inspirere mennesker og bedrifter til å ha lyst til å bidra.
  2. Bygge sterke lokalsamfunn. Bidra til et bærekraftig samfunns- og næringsliv gjennom å kombinere forretningsutvikling med bærekraft. Inspirere til – og legge til rette for – innovative partnerskap som skal bygge vår smarte grønne fremtid.
  3. Oppfordre til Action Now! Inspirere til faktisk handling blant befolkning og næringsliv. Ta del i prosjekter og partnerskap som fører bedrifter og samfunn i ei mer bærekraftig retning.

Vi skal bruke oppmerksomheten klubben vår har til å oppfordre til samarbeid og positiv utvikling i ei bærekraftig retning langs tre dimensjoner: miljø, økonomi, og samfunnet rundt oss.

Se Daglig Leder Frode Thomassen forklare om historien bak Action Now i videovinduet på venstre side!

Les mer

Aktuelt

Gjør ditt, bidra litt!

…for ei bærekraftig framtid

«Gjør ditt, bidra litt» er Action Nows kommunikasjonskampanje som oppfordrer til å ta grep i hverdagen.

 

Les mer om «Gjør ditt, bidra litt»

Bærekrafts­ambassadører

Hovedpartner

Hovedpartner Action Now

Advansia er et av Norges største og ledende fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse med kontorer i Oslo, Stavanger, Molde og Trondheim. De jobber med mange av de mest spennende prosjektene i landet med stor samfunnsmessig betydning. Advansia sikrer solid og trygg gjennomføring av alle prosjektets faser, skreddersydd for kunden og prosjektets egenart.

Les mer

Ambassadør

#actionnow14 er et bærekraftsnettverk for sjømatindustrien. Her inviteres bedrifter fra hele næringskjeden til å inspirere til bærekraftig utvikling.

Les mer

Ambassadør

BDO er et internasjonalt selskap med en rekke tjenester. Som en sentral rådgiver har de vært med å bygge opp Action Now fra begynnelsen.

Les mer

Ambassadør

Bodø Energi har vært med på hele Action Now-reisen. Et tiltak er å koble matta på Aspmyra til fjernvarmeanlegget deres.

Les mer

Ambassadør

Coca-Cola jobber svært aktivt med bærekraft i Norge. Alle produkter i Nord-Norge produseres lokalt hos Mack bryggeriet i Tromsø.

Les mer

Ambassadør

IRIS har vært med på hele Action Now-reisen. Sammen med Glimt har de en ambisjon om null restavfall på Aspmyra stadion.

Les mer

Ambassadør

Sparebank1 Nord-Norge er et konsern med hjertet i nord, som brenner for verdiskaping og en bærekraftig utvikling i landsdelen.

Les mer

Ambassadør

Ultimate Nordic AS er et av Norges største varehus med merker rettet mot sportsbransjen, industri og profil.

Les mer