Skip to content

Interne grep

Siden reisen med Action Now startet på et frokostmøte hos BDO i 2018, har vi hatt et kritisk blikk på egen drift og hvordan vi kan gjøre små og store grep i hverdagen for å bli bedre på bærekraft.

Vi bruker vår egen posisjon til å fremme bærekraftsmålene – og inspirere til handling internt og eksternt. Under finner dere en liste over interne grep vi har tatt i FK Bodø/Glimt.

Vi oppdaterer denne listen fortløpende, og har flere ting under planlegging: Vi ønsker for eksempel å skape et gjenbruksmarked, og et mer inkluderende bymiljø for barn og ungdom.

Har du forslag til andre grep vi i Glimt bør ta? Send en mail til benedicte@glimt.no

Bærekraftsmål

God helse og livskvalitet

 • Gjennom vår barne- og ungdomsavdeling og vårt akademi skaper vi fotballaktivitet for barn og ungdom i Bodø.
 • Molobyen Action Now Sommerfotball var et initiativ startet av barne- og ungdomsavdelinga vår sommeren 2020. Dette var et gratis tilbud for barn i alderen 13 til 16. Vil du vite mer, kan du lese om det HER.

 • Fra og med sommeren 2021 er Glimtvis en del av FK Bodø/Glimt. Glimtvis er et lavterskel fotballtilbud for personer som kanskje ikke har et tilbud grunnet rus, langtidsdommer eller lignende.

Likestilling mellom kjønnene

 • Barne- og ungdomsavdelingen vår har startet opp med fotball for jenter i 6-årsalderen. Dette er alderen vi vanligvis starter med fotball for gutter. Vi har nå ett jentelag, og flere vil komme.

Ren energi til alle

 • Fjernvarme på matta på Aspmyra Stadion.
  Sammen med Bodø Energi har vi koblet kunstgressbanen vår til fjernvarme. Vi bruker dermed 100% fornybar energi til å varme opp banen til både trening og kamp.

Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Sammen med Iris Salten IKS har vi et mål om null restavfall på Aspmyra Stadion.
 • Dette inkluderer også et mål om å redusere forbruket etter mantraet «reduce, reuse, recycle» – som inspirerer til reduksjon, gjenbruk og resirkulering av avfall. Derfor har vi ikke plastglass til brusen i kioskene, og tar heller bare av korken!

 • Kaffekoppene i kioskene våre er bionedbrytbare – og målet er at all vår emballasje i kiosker skal kunne kastes i matavfallsstasjonene som rundt på stadion.
  Informasjon om sortering og egne stasjoner er satt opp etter flere gjennomganger med Retura Iris.

 • Draktene våre i 2021-sesongen leveres i 100 prosent resirkulert materiale, og uten plastposen rundt. Dette gjelder også draktene som skal selges i supportershoppen vår.
 • Reisetøyet til spillerne våre er produsert i resirkulert bomull.

 • Klubben setter også krav til sine leverandører. Vi har et bevisst forhold til hvilke produkter som selges i kiosk og i Glimt-shoppen. Vi har også et bevisst forhold til hvilke produkter A-laget bestiller. Vi har startet et prosjekt med fokus på lokal mat i kiosker, ansvarlig forbruk av materialer i produkter i shop’en, og fått med Diadora på laget som bærekraftsambassadør. De leverer tøy til oss som følger ECOVADIS’ reguleringer for rapportering på alle bærekraftsmål.

Samarbeid for å nå målene

 • Heldigital årsrapport på ei tredelt bunnlinje – vi vil være åpne og troverdige. Årsrapporten for 2020 kan du lese HER!
 • Årsrapporten ligger på bærekraftige servere hos Siricon – med fornybar vannkraft.

 • Vi skaper møteplasser for deling og samarbeid for næringslivet rundt oss. Eksempler for arenaer for samarbeid er VINN-nettverket, #actionnow14, og vår deltakelse i GI ALT-nettverket.
 • Vi er en kommunikasjonsplass for de gode løsninger. Dette kan man lese mer om under kamppartnerskap, og bærekraftsambassadører.

 • Alle våre nye partneravtaler inneholder det vi kaller et «Action Now»-løfte. Her forplikter partnere seg til å gjøre noe godt gjennom avtaler med oss – om det er å resirkulere bedre på arbeidsplassen, sykle til jobben, eller ha egne frivillig-dager med veldedige organisasjoner i lokalområdet.
 • Vi vil utvikle gode fotballspillere, OG gode mennesker. Derfor er akademiet også med på reisen, og gjør egne grep. Dette kan du lese mer om HER!