Skip to content

Utvikling og bærekraft i sjømatnæringen

Publisert 29. juni 2021

Det første fysiske treffet i #actionnow14 ble endelig gjennomført i Bodø i forkant av hjemmekampen mot Molde 24. juni.

Forrige uke samlet Glimt 12 av de 17 deltakerne i bærekraftsnettverket #actionnow14 til samling i Bodø. Dette var det første fysiske treffet for sjømataktørene som skal jobbe sammen og gjøre sitt for at vi når hoved- og delmålene i bærekraftsmål 14, Livet i havet.

– Først og fremst var det veldig hyggelig å endelig kunne møtes fysisk igjen. Selve samlingen ble avholdt på Scandic Havet, før det ble servert middag på restauranten Roast i 17. etasje. Deretter fraktet Glimt-bussen deltakerne opp til Aspmyra, hvor de fikk se Glimt – Molde fra sin egen tribune, Havet. Dessverre ble det tap i kampen, men vi både håper og tror at totalopplevelsen var fin for sjømataktørene, sier Tom Steffensen, leder for marked og salg i FK Bodø/Glimt.

BDO som tilrettelegger av #actionnow14-treffet, hadde lagt opp til et spennende program, som både utfordret og inspirerte deltakerne.

– Det ble holdt gode presentasjoner og det var en fin dialog mellom deltakerne. Først ut var Bellona, og deres tanker om bærekraftig havbruk. Bellona jobber allerede i dag tett sammen med aktører i havbruksnæringen for å finne løsninger, primært for å redusere klimaavtrykket, redusere miljøpåvirkningen og for økt og nye sjøalternativer til dagens fiskefor som i stor grad kommer fra landbasert industri. Bellona selv jobber ut fra en visjon om 55 prosent reduksjon av klimagassavtrykket fra norsk havbruk sammenlignet med tallene i 2020, sier Steffensen.

Deltakerne i nettverket holdt også presentasjoner. Henrik Horjen fra Sjømat Norge kunne blant annet fortelle om ti ganger lavere klimagassutslipp for laks, og enda lavere for hvitfisk – sammenlignet med biff. Hans Johansen fra Nordkontakt poengterte viktigheten av datafangst fra produksjonen i oppdrettsnæringen, og ikke minst at selskapene må eie dataene om sin bedrift selv. Ikke minst snakket han om viktigheten av å utnytte dataene man får fra produksjonen for å stadig forbedre seg. Lars Fredrik Martinussen fra Nordlaks fortalte blant annet at ordet bærekraft har fått en helt annen mening nå enn det hadde da han var nyutdannet i 2010.

– Han omtalte lakseproduksjon som en effektiv produksjon med gode innsatsfaktorer, som blir stadig bedre. For å redusere utslipp fra havbruksnæringen listet han blant annet opp foreffektivitet og effektiv forutnyttelse, selve sammensettingen av foret, flere biprodukter hvor hele fisken utnyttes, transportmetoder og mer fornybar energi, sier Steffensen.

Martinussen tok også opp behovet for fyllestasjoner for LNG i Nordland, hvor man allerede nå snakker om hydrogen og helelektriske båter. Teknologien for bruk av hydrogen og elektrisitet finnes, men utfordringene er primært å finne rundt utdanning og kompetanse for å håndtere det. Dette ble det også reist spørsmål om til statssekretær i Samferdselsdepartementet, Ingelin Noresjø, som deltok på store deler av samlingen.

– I tillegg til å svare på spørsmål, kunne statssekretæren fortelle at det i perioden 2022 – 2033 skal brukes 1.200 milliarder kroner på transport i Norge gjennom Nasjonal Transportplan. Hun kunne også fortelle at vi i Nordland er blant de klare vinnerne i perioden som kommer, med tanke på utbedringer og fornyelse av transportruter. Sist, men ikke minst, var det også artig å høre at statssekretæren, som egentlig kommer fra Fauske, stolt omtalte seg som Bodø-væring i Glimts store gullsesong 2020, avslutter Steffensen.