Skip to content

IRIS fortsetter som bærekraftsambassadør

Publisert 11. februar 2022

Bærekraftsambassadør Iris Salten og FK Bodø/Glimt har inngått en ny treårig avtale.

– Vi er svært glade for at Iris Salten ønsker å forlenge bærekraftsambassadøravtalen med oss. De var vår første bærekraftsambassadør, og sammen har vi gjort mange gode ting knyttet til vårt produkt på Aspmyra Stadion – både på kampdag, men også i vår daglige drift, forteller leder for marked i Bodø/Glimt, Tom Steffensen. 

Det var i 2019 at Iris Salten inngikk et da nytt og spennende samarbeid med klubben. Siden den gang har Iris Salten både inspirert og utfordret klubben. En bærekraftsambassadør er selskapene som klubben jobber tettest sammen med i utviklingen av klubbprogrammet i Action Now, og sammen er de åtte bærekraftsambassadørene Glimts ryggpartner på drakt.

– Vi i Iris er stolte over å ha tatt del i dette fra start og ha vært med på å gi råd og veiledning til Bodø/Glimt innenfor de områdene der vi har vår kompetanse. Det er også slik at dette blir en arena hvor vi lærer og forstår bedre hvordan avfallssystemer, sortering og hva avfallet blir til sees på fra utsiden, sier Pernille Kolsing, leder for kommunikasjon og marked i Iris Salten. 

Bjørn Ove Moum, direktør i Iris Salten
Bjørn Ove Moum, direktør i IRIS Salten

– Vi ønsker å utvikle samarbeidet ytterligere, og ikke bare med Glimt, men også med de andre ambassadørene i Action Now, forteller administrerende direktør i Iris Salten, Bjørn Ove Moum. 

– Iris Salten er en av de partnerne som gir oss troverdighet – både fordi de hjelper oss å bli bedre på kildesortering og vi inspirerer Salten sammen, men også fordi de pusher oss til å tenke annerledes. Iris bidrar til utvikling på kampdagsarrangementene våre, men også på måten vi tenker partnerskap og samarbeid på, legger Steffensen til.

Nye mål for fremtiden

– Bodø/Glimt har gjennom de første årene av vårt samarbeid vist at de har en endringsvilje og evne. Det har vært svært gøy å være med på å se hvordan Action Now er blitt et program som skaper en endring i drift og tankesett, sier Kolsing.

Et av de største målene i den tidligere avtalene var å få Aspmyra stadion fri for restavfall. Nå tar klubben og Iris Salten steget videre.

– I 2022 er ambisjonen at vi skal kunne sortere alt kampdagsavfallet i kun to fraksjoner: Mat og pant. Det vil si ingen plast, ingen papir, ingen restavfall. Kun produkter i bionedbrytbart materiale og tomme flasker, fortsetter Steffensen.

SE OGSÅ: HUGO VETLESEN I 4-3-3

Deler på kunnskap

Det er ikke bare Glimt som vil få oppleve det positive med å ha Iris Salten med som bærekraftsamabassadør. 

– I 2022 og fremover skal vi utvikle innholdet i bærekraftsambassadørskapene ytterligere. Blant annet gjennom å koble de tettere på gjennomføringen av våre VINN-nettverkstreff. VINN-nettverket er vårt partnernettverk, hvor deltakerne får en oppdatering fra sportslig utvikling og gode muligheter for nettverksbygging. I tillegg har vi i VINN-treffene et bærerkaftsmål som overordnet mål, med tilhørende inspirerende presentasjoner, sier Benedicte Halvorsen, forretningsutvikler i Glimt. 

Moum legger til.

– Avfallsselskapene i Iris-konsernet setter seg mål innen bærekraftsmålene som omhandler ansvarlig produksjon, bærekraftige byer og samfunn og det som omhandler samarbeid for å nå målene. Dette skal vi jobbe for både internt og på tvers av våre selskaper og i samhandling med nettverket rundt oss. 

Klubben gleder seg til fortsettelsen og til å ta nye steg sammen med Iris Salten.

Benedicte Halvorsen og Tom Steffensen fra Bodø/Glimt, sammen med Pernille Kolsing og Erik Johnsen fra Retura Iris da Aspmyra Stadion tok de første steg mot å bli en restavfallsfri stadion.
F.v. Benedicte Halvorsen og Tom Steffensen fra FK Bodø/Glimt, sammen med Pernille Kolsing og Erik Johnsen fra Retura IRIS da Aspmyra Stadion tok første steg mot å bli fri for restavfall