Skip to content

FK Bodø/Glimt og ODDs Ballklubb inngår partneravtale

Publisert 2. mai 2022

Sammen med BDO og Advansia går de sammen om bærekraftsprosjektet Action Now.

Action Now sitt formål er å inspirere og bidra til bærekraftig samfunn og næringsliv gjennom å kombinere forretningsutvikling med bærekraft. Partnerne i Action Now skal sammen med sine fremtidige samarbeidspartnere inspirere til – og legge til rette for – innovative partnerskap gjennom Action Now sine nettverk. Action Now skal bidra til å bygge sterke, gode og trygge byer og lokalsamfunn samt inspirere og øke kunnskapen om forhold som understøtter FNs bærekraftsmål og vårt felles ansvar for å gjøre de nødvendige endringer for å nå målene.

– Gjennom idretten skal vi ta samfunnsansvar og inspirere samfunn, det offentlige og næringsliv til å bidra til en mer bærekraftig fremtid! Vi mener at sport har påvirkningskraft til å endre verden, og målet vårt er å skape en sterk grasrotbevegelse, sier Frode Thomassen, daglig leder i FK Bodø/Glimt. 

Daglig leder i Odds Ballklubb Einar Håndlykken sier at «vi er mer enn en fotballklubb, og vår styrke ligger i å inspirere til faktisk handling blant befolkning og næringsliv.»

Dette støttes av Thomassen, som har stort fokus på bærekraft og miljø sammen med spiller- og klubbutvikling.

Christopher Klepsland, administrerende direktør i Advansia – part of AFRY, sier at målet med partnerskapet er å sette større samfunnsutfordringer på dagsorden gjennom samarbeid i nettverk hvor aktørene identifiserer, utvikler og realiserer felles bærekraftige prosjekter på ulike områder.

Se video fra signeringen her

Den enkelte aktørs bidrag er viktig, men enda viktigere er samarbeid mellom aktørene i samfunns- og næringslivet. Ved at partene i samfunns- og næringslivet går sammen i et lokalt eller regionalt nettverk, kan store endringer skje. BDO har derfor særskilt tro på Action Now som konsept for å skape bærekraftig samfunnsutvikling; det har stor nytte for den enkelte deltaker, samtidig med at det har potensiale for fellesprosjekter som gir en lokal og regional effekt langt ut over hva hver enkelt aktør kan skape alene.

– At idretten ønsker å være en slik muliggjører er ikke tilfeldig. Deres viktige samfunnsposisjon gjør dem unike til å samle både offentlig sektor og næringslivet til felles prosjekter som Action Now, sier partner og leder for bærekrafttjenestene i BDO Morten Thuve.