Skip to content

17 aktører klare for #actionnow14

Publisert 29. mars 2021

FK Bodø/Glimt sitt Action Now-program har som hensikt å skape oppmerksomhet rundt FNs bærekraftsmål, og det å gjennomføre handlinger – ta actions.

Gjennom nettverket #actionnow14 ønsker Glimt og sjømatnæringen å rette fokus på bærekraftsmål nummer 14; «Livet i havet». Havet har alltid vært viktig for oss nordmenn, da spesielt med tanke på matforsyning og økonomi, i tillegg har havet gitt oss en utvidet horisont.

#actionnow14 skal gi aktører fra sjømatnæringa en arena for inspirasjon, samarbeid, læring, utvikling og kommunikasjon, med fokus på bærekraft. Glimt har allerede fått 17 aktører med i nettverket. Én av disse er Vesterålen Marine Olje.

– Vi har valgt å engasjere oss i FK Bodø/Glimt sitt nettvert #actionnow14, fordi vi ønsker å sette bærekraft tydeligere på agendaen. For oss som er 100 prosent avhengige av havet er det veldig naturlig å engasjere oss i et arbeid for å bevare og bedre livet i havet, uttaler daglig leder Stian Frivåg.

Som deltaker i #actionnow14-nettverket blir man også draktpartener med Glimt. Disse aktørene er sammen om å «eie» draktreklamen som synliggjøres i halskanten på alle Glimt-draktene i 2021.

Nettverket vil sammen fronte symbolet til bærekraftsmål 14, en fisk under bølger. I tillegg har deltakere i #actionnow14 mulighet til å kjøpe en profileringspakke som innebærer medeierskap i tribunen «Havet», eget fysisk skilt på Havet-tribunen, samt en felles LED reklame som fronter nettverket og aktørene med profileringspakke.

Dette er de 17 aktørene i #actionnow14 per Mars 2021