Skip to content

VINN-nettverket

VINN-nettverket (Vi Inspirerer Nord-Norge) fokuserer på bærekraftig utvikling. Store og små saker settes på dagsorden for å inspirere næringslivet til handling.

I VINN-nettverket fokuseres det på bærekraftig utvikling sammen med våre partnere. Nettverket har mellom 40 og 50 medlemsbedrifter, og enkelte bedrifter stiller opp med flere

Vi møtes 5-6 ganger i året for å høre inspirerende historier om bærekraftig utvikling over flere akser. Hvert VINN-treff har et overordnet bærekraftsmål som tema, og i 2021 hadde vi blant annet bærekraftsmål 3 – God helse som tema, som vi vridde til å omhandle kulturbygging i bedrifter. I tillegg hadde vi bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon som tema, hvor Coca-Cola og Diadora presenterte sitt arbeid for en mer bærekraftig fremtid.

VINN-nettverket er en fysisk møteplass, hvor du i tillegg til bærekraftspresentasjoner har en fin arena for å bygge nettverk, samt å få en fersk oppdatering på den sportslige utviklingen i Glimt.