Skip to content

GI ALT-nettverket

Nettverket Gi alt for en bærekraftig framtid i Bodø vokser stadig, og ut av bedriftsnettverket kommer det nå flere miljøvennlige tiltak og produkter som er bærekraftig for økonomi, samfunn og miljø.

Med FNs bærekraftmål i bunn, har ulike næringsaktører funnet sammen i et produktivt, innovativt og lønnsomt samarbeid i nettverket Gi alt for en bærekraftig framtid.

Som følge av prosjektet har aktørene blant annet gjort følgende:

 • Løvold Solution AS har utviklet Løvold Havpark hvor man skal skape grønn vekst i en blå næring gjennom å samle leverdører til marin og maritim sektor.
 • Bodø Energi utvikler og tilbyr mange energiløsninger som bidrar til lavere Co2 utslipp.
 • Hundholmen Byutvikling har etablert bærekraftsrapportering for bygg.
 • Nordkontakt har utviklet et miljødashbord som for eksempel måler luftkvaliteten i byer.
 • Norconsult har etablert et eget bærekraftteam i Bodø med spisskompetanse på hvordan man kan bygge og rehabilitere bygg på en mest mulig bærekraftig måte.
 • Polarkraft har utviklet strømsparesystem, hjemmelading og ladeparker. Har engasjert seg i prosjekter som skal skape nullutslippsnabolag.
 • Elektro AS har utviklet bærekraftsløsninger som bidrar til lavere energiforbruk.
 • Nordic Smart House har videreutviklet bruken av patentet for oppvarming og nedkjøling av bygg og flere internasjonale aktører ønsker å lisensiere teknologien.
 • Iris har satt som mål at hver innbygger i Salten skal redusere restavfallet med 30 prosent.
 • Riktig Spor har ansatt egen bærekraftsansvarlig og har utviklet egne konsepter innen bærekraft.
 • Bodø Kommune har sammen med FN gjennomført en analyse av hvordan Bodø gjør det innenfor de forskjellige bærekraftmålene.