Skip to content

Mer enn en fotballklubb

FK Bodø/Glimt skal være mer enn en fotballklubb. Action Now ble utviklet da klubben både ønsket og ble oppfordret til å bruke sin unike posisjon for å bidra til positiv utvikling i samfunnet. Vårt arbeid bygger på et miljømessig-, samfunnsmessig- og økonomisk ansvar for å bli mer bærekraftige.

Klubbens posisjon

FK Bodø/Glimt har stor oppmerksomhet innenfor landegrensene, og har de siste årene også merket internasjonal interesse rundt både sportslige prestasjoner og Action Now-programmet vårt. Siden oppstart av Action Now i 2019 har vi presentert programmet vårt for mange, og inspirert andre aktører på vår vei. I vårt lokalsamfunn har vi fått med våre partnere, vår kommune og våre supportere på en bærekraftsreise. Flere andre idrettsklubber i Norge har også startet egne Action Now-program, inspirert av oss. To eksempler på dette er Kristiansund Ballklubb og Aalesunds Fotballklubb. Andre klubber, som Odds Ballklubb, har tatt inspirasjon til sin egen bærekraftsreise uten å kalle programmet Action Now. Vi setter ingen krav til hva som må inngå i et program som ønsker å kalle seg Action Now, eller hvordan det strukturelt må se ut. Vi deler våre erfaringer, oppfordrer og inspirere andre klubber og byer til å begi seg ut på eventyret. Vi er stolte av starten på grasrotbevegelsen, og gleder oss til fortsettelsen.

Klubben er en møteplass og kommunikasjonsplattform for fremtidige bærekraftige løsninger på morgendagens utfordringer. Glimt skal sette både utfordringer og løsninger på dagsorden. For eksempel vet vi at den nordnorske befolkning er avhengige av flyreiser for effektiv tilknytning til lokalsamfunn, resten av landet og omverdenen. Vi vet også at flyreiser har negative konsekvenser for klima og miljø gjennom store utslipp. Derfor satte kamppartner Widerøe dette på dagsorden i 2019, og oppdaterte oss som klubb, supportere og næringsliv på deres arbeid for å sette inn nullutslippsfly på kortbaneruter som et ledd i deres egne bærekraftige utvikling (LINK til kamppartnersak).

Sirkulærøkonomi

For å ha en forsvarlig, bærekraftig utvikling av samfunnet trenger vi et strategisk fokus og en økonomi som bygger på økologiske prinsipper. I økologien finner man symbiose, som er en form for sameksistens. En kan eksistere sammen med positive fordeler for alle parter, men også negative konsekvenser. Symbiosen i naturen bygger på samarbeid, hvor en part får sine behov dekket av å aktivt delta i dekningen av andres behov. Forretningsmodeller kan bygges og utvikles innenfor samme prinsipp. Et godt eksempel er panteordningen i Norge. Når du er ferdig med å drikke en flaske eller boks med Coca-Cola, så panter du den. Når flasken eller boksen pantes, kan materialet brukes om igjen til nye produkter, i stedet for å havne på avveie og gjøre skade i naturen. Materialet går tilbake i systemet, og brukes igjen der den trengs. Dette er et eksempel på sirkulærøkonomi, som ofte inkluderer bærekraft over tre akser – generelt oppsummert som den tredelte bunnlinja.

Sirkulærøkonomi – Glimt har et strategisk fokus og en økonomi som bygger på økologiske prinsipper.

Den tredelte bunnlinja

Den tredelte bunnlinja er et rammeverk for rapportering og utvikling som omfavner tre dimensjoner: Den sosiale, økonomiske og miljømessige dimensjonen. Det er vanlig å bruke den tredelte bunnlinja til å definere bærekraftig utvikling som vår generasjons utnyttelse av ressurser, som ikke må hindre kommende generasjoners rettigheter til å nyte lignende sosiale, økonomiske og miljømessige goder. Vi må ta hensyn til fremtidens globale behov når vi tar avgjørelser og ser på resultater, fra tilgjengelige helsetjenester, til rettferdige lønnsforhold og rent vann.

I 2020 rapporterte FK Bodø/Glimt på ei tredelt bunnlinje for første gang, med en ekstra akse for sportslige prestasjoner. Vi åpnet opp om eget forbruk og kildesortering, leverandørkrav og strategiske tanker om utviklingen av Action Now. Dette ble en god øvelse for klubben, hvor vi så forbedringspotensial langs alle dimensjoner i den tredelte bunnlinja – men kanskje mest av alt den sosiale – og om hvordan vi ytterligere kan ta en større posisjon for folkene i og rundt klubben. Jobben fortsetter.

Troverdighet

Gjennom Action Now skal Glimt informere og øke kunnskapen om FNs bærekraftsmål, bidra til å bygge sterke lokalsamfunn, og inspirere til handling. Vi skal også tørre å gå vår egen vei, og om veien ikke finnes enda, skal vi lage den. Action Now er et resultat av klubbens gjennomgående holdning om å gjøre det vi mener er rett for oss, gjennom gode prosesser med tanker om både positive og negative konsekvenser til enhver handling. Å ta ansvaret som ligger på våre skuldre gjennom oppmerksomheten vi har, og bruke den til å oppfordre til ei bærekraftig utvikling av samfunnet, er rett for oss. Selv om vi ikke er perfekte. Ikke på noen måte. Men vi ønsker å ta vårt eget lokalsamfunn og interessenter med på en reise. For ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.

Dette er også en av grunnene til at vi ikke kan bestemme hvordan andre Action Now-program vil se ut i resten av landet, eller resten av verden. Et suksessfullt program tar utgangspunkt i egne verdier, internkultur og egen lokal kontekst.

Våre verdier oppsummeres med GI ALT (Glad, Inkluderende, Ambisiøs, Lojal og Troverdig). Et viktig punkt i Action Now er derfor at vi skal være troverdige i det vi gjør. Når større problemstillinger kommer på bordet, må vi derfor behandle dem med omhu. Vi må tenke gjennom positive og negative konsekvenser av hvert mulige valg. Vi spør gjerne om hjelp av andre som har større kompetanse på området. Dette gjør at vi tar aktive valg, og eier ansvaret i våre egne prosesser.