Skip to content

Norconsult

Vi trenger flere engasjerte medarbeidere som Anna og Trond

Skal Norconsult gå foran og gjøre en god jobb i det grønne skiftet, trenger selskapet mer kompetanse og flere medarbeidere. De er på jakt etter kandidater med rett utdanning og grønt engasjement. Bare i Bodø trenger Norconsult 10-12 nye ansatte. I region Nord samlet, rundt 30 nye stillinger.

Denne saken er produsert av markedsavdelingen i Avisa Nordland, Bodø/Glimts partner.

Trond Fjellet fra Haugesund har ingen tilknytning til Bodø eller Nord-Norge, men trakk nordover da sjansen bød seg.

Vi følger prosjektene fra a til å. I et bærekraftperspektiv må vi også ned i grunnen for å gjøre miljøundersøkelser.
Vi følger prosjektene fra A til Å. I et bærekraftsperspektiv må vi også ned i grunnen for å gjøre miljøundersøkelser.

 – Jeg var våren 2021 i ferd med å avslutte min utdanning som geolog, og var på jakt etter en jobb da jeg så at Norconsult i Bodø hadde ledig stilling som miljørådgiver. Jeg søkte og fikk jobben. Jeg flyttet hit og begynte i jobben sist høst, forteller Fjellet.

For ni år siden gjorde sivilingeniør Anna Gjörup akkurat det samme. Hun er opprinnelig fra Sverige, men har nå gjort nordmann og nordlending av seg.

Gjörup er leder for bærekraftsgruppen i Norconsult Bodø. Arbeidet har pågått i flere år, noe som har ført til at samarbeid og tverrfaglighet preger arbeidet med bærekraftig utvikling i prosjekter i Norconsult. Fra planfasen og helt ned i de praktiske detaljene.

Vi jobber målrettet opp mot FNs bærekraftmål nummer 11; bærekraftige byer og lokalsamfunn, og flere av de andre bærekraftmålene.

 – Når det gjelder mål nummer 11 så er det helt sentralt fordi vi jobber i alle faser i prosjekt- og planprosessen med bærekraftige løsninger, fra overordnet planarbeid og helt ned i detaljene, sier Gjörup.

Nettopp derfor er vi partner til Bodø/Glimt – og kamppartner når Glimt søndag 8. mai klokken 18 spiller hjemme på Aspmyra stadion mot Lillestrøm.

FAKTABOKS

 • Gjennom eliteseriesesongen 2022 følger vi Bodø/Glimts kamppartnere med artikler som forteller om hvordan partnerne jobber med bærekraft.
 • Hver kamppartner fronter ett av FNs 17 bærekraftmål, med tydelig fokus på hvordan Glimts kamppartnere er med på å skape ei bærekraftig utvikling innenfor sine bransjer og funksjoner.
 • Action Now tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Bodø/Glimt vil gjennom programmet bidra til økt kunnskap hos befolkning og næringsliv om FNs bærekraftmål, inspirere og legge til rette for innovative partnerskap – og inspirere til faktisk handling.
 • Her kan du lese mer!

Vi har et kompetansebehov

Arbeidet gjør at selskapet trenger mer kompetanse. Norconsult søker derfor kandidater med rett kompetanse og som også har et engasjement når det gjelder bærekraftig utvikling og det grønne skiftet.

Norconsult vil i løpet av våren lyse ut rundt 30 stillinger i region Nord – og 10-12 av dem er her i Bodø. Følg med her!

– Vi er på jakt etter de beste folkene som har kompetanse og engasjement. Vi har jobbet godt med bærekraft i flere år, og dette er nå implementert i alle fag. For å ta arbeidet videre og sørge for at vi fortsatt er ledende i alle fag, trenger vi flere medarbeidere, sier Gjörup.

Arbeidet med å bidra til en bærekraftig utvikling får i tiden framover ytterligere kraft og fokus.

 – Vi vil om kort tid begynne å ha med en bærekraftansvarlig i alle større prosjekt. Bærekraft skal inn i kjernen av det vi gjør, og vi ønsker å bevege alle oppdrag i denne retningen, sier Gjörup.

Lokalt engasjement

Sjøgata i Bodø er en slik sak. På oppdrag fra Bodø kommune skal vi gjøre gata mer funksjonell og finere å se på. Dette innebærer alt fra å undersøke grunnen for forurensning, til å utvikle grønne soner og gode forhold for både kjørende og myke trafikanter. Her jobbes det også med at det som kan brukes på nytt, blir brukt på nytt.

 – Vi jobber i dette prosjektet tett opp mot bærekraftmål nummer 11. Sjøgata skal bli grønnere, hyggeligere og bedre når det gjelder de trafikale løsningene. Den vil fungere bedre – og se bedre ut, forteller Gjörup.

På oppdrag fra Bodø kommune ser vi konkret på hvordan skape gode, gjennomtenkte løsninger som fungerer for alle som ferdes i gata.

 – Uterommet skal være inkluderende. Det betyr at vi skal legge til rette for gode løsninger, slik at alle føler seg trygge på å bruke det, sier Gjörup.

Bodøelv elvepark er ett eksempel på vellykkede uterom som er ferdig utviklet.

 – Prosjektet var i utgangspunktet et samferdselsprosjekt. Men vi ble hentet inn som rådgivere, og vi tok tak i utfordringen med en landskapsarkitekt. Det gjorde at vi fikk et fint friluftsområde med stier og benker, sier Gjörup.

Bodøelv med logo.jpg
Bodøelv elvepark byr på varierte opplevelser og binder sammen Bodømarka med kysten. Stien mellom Maskinisten og Bodøsjøen går gjennom kulturlandskap, langs elven, i skog, gjennom boligfelt og til kysten.

Ønsker å være ledende

Norconsult er en stor aktør i bransjen. I Bodø spiller man også på kompetansen ved, og samarbeider med, de andre kontorene i konsernet.

 – Vi er en stor aktør og vi ønsker å være en del av løsningen. Tidligere i år inngikk vi en treårig partneravtale med Bodø/Glimt. Avtalen innebærer at Norconsult blir bærekraftambassadør for fotballklubbens Action Now-program. Avtalen er i tråd med vår ambisjon om lokal tilstedeværelse, samt vårt ønske om å jobbe for en samfunnsutviking i tråd med FNs bærekraftmål. Vi går foran, og vi utfordrer. Derfor trenger vi økt kompetanse og flere medarbeidere, sier Gjörup.

Regiondirektør Roy Nyheim i Norconsult Nord synes det er fint å være bærekraftsambassadør for klubben.

– Norconsult og Bodø/Glimt deler ønsket om å jobbe for en samfunnsutvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. Klubbens Action Now-program er i den sammenheng et flott tiltak vi stiller oss helhjertet bak og støtter, sier Nyheim.

Trond Fjellet fra Haugesund har så langt ikke hatt en eneste kjedelig dag på jobben. Sammen med Gjörup anbefaler han derfor varmt både arbeidsgiver og Bodø som bosted.

 – Både Norconsult og Bodø har vist seg å bli en stor og positiv overraskelse. Jobben er interessant og utfordrende. Jeg har gjort mye forskjellig siden jeg startet her. Det er også høy takhøyde her for å komme med ideer, slik at du får gjøre mye spennende, forteller han.

Samtidig viser byen seg fint fram.

– Bodø henger ikke etter når det gjelder bærekraft, men går foran. Det skjer mye her, det er fin natur og det mangler ikke på tilbud. Bodø er en attraktiv by!

kvartal 99.jpeg
Vi fikk også være med å sette preg på kvartal 99. Et flott byggverk i sentrum av Bodø.

NORCONSULT AS

 • I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse, tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger.
 • Vi er et medarbeidereid rådgiverselskap, og våre 5 100 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT. (Tall per 20.11.2021)
 • Norconsults hovedkontor ligger i Sandvika utenfor Oslo. Kontoret har ca. 1300 medarbeidere innen alle fag.
 • I Region Nord har Norconsult 11 kontorer som alle kan kontaktes, uansett type oppdrag.
 • Norconsults kontor i Bodø har 80 ansatte med spisskompetanse innen arkitektur, tekniske systemer, bygg og samfunnsteknikk.
 • Adresse: Konrad Klausens vei 8, Bodø.
 • E-post: firmapost@norconsult.com