Skip to content

Løvold Solution

Se mot havet – se mot nord!

Kom nord – kom til Bodø, oppfordrer Ellisiv Løvold små og store leverandører av varer og tjenester til havbruk. Hun ønsker velkommen til Løvold Havpark, et unikt og innovativt kompetansesenter, der morgendagens løsninger skal skapes – med hjerte for havet!

Denne saken er produsert av markedsavdelingen i Avisa Nordland, Bodø/Glimts partner.

Løvold Solution i Bodø ønsker å bidra til en blå-grønn framtid. Ikke bare for Bodø og Salten, men hele Nordland, landsdelen og Norge.

Løvold Havpark er initiativet til et omfattende grønt samspill.

Det begynte i 2018, da Løvold Solution kjøpte nabobygget til der de har hovedkontor og drifter sine selskaper i dag, en tidligere fryseterminal på Rønvikleira i Bodø. Vi fikk like etter overdragelsen ideen til at vi ønsket å samle leverandører av varer og tjenester til marine næringer. Få mye ulik kompetanse under samme tak, og med en felles visjon som driver «skape grønn vekst i blå næring». Dette ved nye, innovative løsninger av produkter, tjenester og digitalisering. Etter flere år med arbeid med konsept og innhold er de nå i gang med utvikling av den gigantiske eiendommen med beliggenhet på kaikanten på Rønvikleira. Det med både jernbane og terminalområde som nærmeste naboer på den ene siden, og småbåthavn på den andre.

 – Vi ønsker små og store leietakere velkommen til Løvold Havpark, som vi nå er i gang med å fylle med spennende aktører. Vi vil ha en god spredning mellom etablerte bedrifter og start ups, sier Ellisiv Løvold, leder marked-relasjon-utvikling i Løvold Solution as.

Senteret blir unikt. En smeltedigel av blå kompetanse. Alt i et grønt samspill. Fokuset skal ligge på innovasjon, samarbeid, teknologi og bærekraft.

Vi skal skape grønn vekst i den blå næringen

— Ellisiv Løvold, leder marked-relasjon-utvikling i Løvold Solution as

Attraktive lokaler

Løvold Havpark har allerede mange bedrifter på plass i versjon 1.0. Her inkludert egne selskap som Løvold as og Havbruksloggen, men plass til flere. Og parallelt med at vi søker flere leietakere og partnere, renoverer vi bygningsmassen og planlegger et helt nytt tilbygg.

– Det skal være mer enn kontorlokaler. Det skal være plass til både produksjon og lager. Løvold Havpark skal sammen med miljøene Salmon Center og Nord Universitet sette Bodø og Nordland ytterligere på det blå kartet. Vi har møtt mange som heier på oss og har stor tro på dette prosjektet, både i privat næringsliv, Innovasjon Norge, Bodø kommune og Fylkeskommunen.Det har gitt motivasjon til å stå på videre. Vi ønsker å få bedrifter til å etablere seg her i byen, og skape flere arbeidsplasser, sier hun.

Konseptet er klart. Det skal lages attraktive lokaler med fellesfunksjoner som kobler sammen ulike aktører i et kontor- og industrifellesskap. Dette er en innovativ organisering av aktører som alle jobber innenfor samme sektor, men på ulike måter. Utformingen av møteplasser har derfor vært sentral i prosjektet.

Havrommet

Selve hjertet i Løvold Havpark blir Havrommet, det første du møter når du kommer inn døra. Her legges det til rette for engasjement, inspirasjon og læring – som igjen bidrar til de nye løsningene vi trenger for å skape grønn vekst. Stedet for uformelle møter og tilfeldige treff mellom mennesker og kompetanse, eller bare for å ta seg en kaffe i trivelige omgivelser i kaffebaren.

Nord og Newton

Det er planlagt flere muligheter og bruk av kompetansesenteret.

Vi samarbeider med Nord Universitet om kurset «Bærekraft i praksis» som er tverrfaglig på bachelor nivå. Her bruker vi Løvold Havpark som case. Vi skal i planlegge dette sammen for tredje gang i år. Et samarbeid som har vært nyttig og inspirerende både for studentene og oss.

– Vi har lyst å tilrettelegge for opplæring om havet, hvordan vi skal leve av det og ta vare på det. Dette ved å etablere et topp moderne Newton rom, verdens råeste, på tema Hav. Sammen med First Scandinavia og Newton har vi laget et forprosjekt med forslag til et fantastisk bra innhold. Vi håper inderlig at det er mulig å få til, og ønsker at barn, ungdom, studenter og de som driver med forskning og utvikling skal være en del av Havparken.

Fra fryseterminal til kompetansesenter

Alle leietakere til havparken må stille seg bak visjonen «Skape grønn vekst i blå næring». Da er det også naturlig og viktig at selve renoveringen og byggingen av eiendommen skal ha høy fokus på miljø.

Fryselageret skal renoveres. Det samme skal nåværende lokale til Løvold Solution. Et tilbygg skal knytte de to bygningene sammen, slik at det blir en enhet. Skissene er på tegnebrettet, og arbeidet vil starte straks alt er ferdig prosjektert og godkjent.

 – Vi har jobbet i flere år med dette i konsept og innhold i Havparken, og det blir da helt feil å bygge og renovere eiendommen på den tradisjonelle måten. Vi inviterte derfor framoverlente, lokale aktører til et Innovasjonspartnerskap, hvor vi utfordret dem til å bruke Havparken til å teste ut nye løsninger, og samtidig utvikle kompetanse i egen bedrift. De som er med i dette innledende samarbeidet med Løvold Solution er Gunv. Johansen, Elektro/Nilsson, Bodø Energi, samt arkitektmiljøene i Norconsult og Lala Tøyen. BDO har hele veien vært en viktig medspiller i utviklingen av Løvold Havpark. Vi har hatt workshoper, og partnerne har samarbeidet med arkitektene i tidligfase i skisseprosjektet. Vi er nå i forprosjektfasen, forteller Ellisiv Løvold.

Løvold Solution har jobbet lenge med både bærekraft og prosjektet Løvold Havpark. Her kan du lese mer om arbeidet.

Bygget skal når det står ferdig på slutten av 2024 være BREEAM Excellent. Det vil si at bygget tar hensyn til energibruk, materialbruk, inneklima, stedstilpasning, utslipp av miljøskadelige stoffer til luft og vann, økologi, innovasjon og at miljøarbeidet er ledelsesforankret. Et BREEAM- sertifisert bygg vil oppnå redusert energi- og miljøbelastning, og samtidig økt funksjonalitet, fleksibilitet og bestandighet.

 – Bygget har blitt en større del av prosjektet enn vi i utgangspunktet tenkte, sier Løvold med et smil. Det handler nemlig om alle gode ønsker om å ta godt vare på både byggene, elementene og miljøet.

Bærekraft er bærebjelken i hele prosjektet. Også det bygningstekniske, og ved at vi jobber tett sammen med våre samarbeidspartnere for å etablere en utslippsfri byggeplass.

Kom å bli med!

 – Totalt får vi vel 15.000 kvadratmeter når alt er ferdig renovert og bygget. Vi vil da ha plass til både arealkrevende industri og kontor helt ned til enkeltmannsforetaket. Vi ser på modeller for felles lager med et profesjonelt system for logistikk. Vi ser også på et opplegg for å dele truck, varebiler, bybiler og mer til – noe vi mener vil passe både små og store aktører, sier Løvold.

Vi tar allerede nå ta imot nye aktører – og de første flytter inn i Havrommet versjon 1.0 allerede i vår. Vi har ledige lokaler.

Som leietaker i Havparken kan du leie lager, produksjon og kontorlokaler. Da får du tilgang til alle fasiliteter. Som leietaker i Havrommet får du kontor eller fast plass i åpent landskap, tilgang til møterom og mulighet til å ta del i felles lager. Som partner, og medlem i Havparken, får du tilgang til alle aktiviteter i Havrommet. Dette innebærer at du får tilgang til å sitte i det åpne landskapet, samt leie møterom og auditorium. Alle får tilgang til personalrestauranten.

Vi ønsker med de ulike nivåene å gjøre det enkelt å bli en del av Løvold Havpark, enten som leietaker eller partner. Sammen kan vi gjøre en forskjell, og tiden er inne for å melde seg på!

– Så kom å bli med, inviterer Ellisiv Løvold, i Løvold Solution.

Se prospekt for Løvold Havpark.

I dette grønne skiftet er og blir Bodø/Glimt en stor inspirasjon rundt en bærekraftig framtid. De ga oss tidlig en nydelig lissepasning når det gjelder hvordan arbeide med bærekraft.

Løvold Solution er stolt partner til Bodø/Glimt, og i denne saken setter vi fokus på FNs bærekraftmål nummer 14; Livet i havet –  samt nummer 17; Samarbeid for å nå målene.Førstkommende søndag er vi kamppartner når Glimt seriestarter mot Rosenborg på Aspmyra stadion.

FAKTABOKS

  • Gjennom eliteseriesesongen 2022 følger vi Bodø/Glimts kamppartnere med artikler som forteller om hvordan partnerne jobber med bærekraft.
  • Hver kamppartner fronter minst ett av FNs 17 bærekraftsmål, med tydelig fokus på hvordan Glimts kamppartnere er med på å skape ei bærekraftig utvikling innenfor sine bransjer og funksjoner.
  • Action Now tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Bodø/Glimt vil gjennom programmet bidra til økt kunnskap hos befolkning og næringsliv om FNs bærekraftsmål, inspirere og legge til rette for innovative partnerskap – og inspirere til faktisk handling.
  • Her kan du lese mer!