Skip to content

Salten Aqua

En spesiell nærhet til hav, laks og samfunn

Salten Aqua er godt i gang med byggingen av en ny smoltfabrikk på Skjerstad – og et nytt lakseslakteri på Sør-Arnøy.

– Nærhet til råvaren har alltid hatt en spesiell plass for eierne i Salten Aqua. Salten Aqua-gruppen kan i dag skilte med om lag 200 ansatte, men er fremdeles 100% et lokaleid. Enkelte av eierne kan se sjøanlegget fra stuevinduet sitt. Den sterke lokale tilhørighet er viktig for selskapet, og påvirker de strategiske valgene som blir gjort. – Det er her vi bor og jobber, og vi må gjøre det vi kan for å ta vare på havet vårt på best mulig måte, sier Jarle Solemdal, administrerende direktør i Salten Aqua.

Salten Aqua er like lokal og familieeid i dag, som da tre oppdrettsfamilier på Fauske og i Saltdal for 20 år siden bestemte seg for å slå seg sammen.

  • Edelfarm AS på Rognan eies av Øksheim-familien.
  • Wenberg Fiskeoppdrett AS på Fauske eies av Wenberg-familien.
  • Gifas (Gildesskål forskningsstasjon)/ Gigante i Gildesskål og Bodø eies av Lorentsen- og Storholm-familiene.

Sammen eier de Salten Aqua, som sist år omsatte for omtrent halvannen milliard kroner.

Nå, i sitt 20 år, er de godt i gang med byggingen av en ny smoltfabrikk i Skjerstad – og et nytt lakseslakteri på Sør-Arnøy. Salten Aqua-gruppen investerer nær 1 milliard på de to tettstedene.

Årsaken er ene og alene at Salten Aqua er 100 prosent lokalt eid.

Ørjan Wenberg har utsikt til sjøanlegget til Wenberg Fiskeoppdrett AS.
Ørjan Wenberg har utsikt til sjøanlegget til Wenberg Fiskeoppdrett AS.

Hele verdikjeden i Salten

– Alle eierne bor og jobber i Salten. Vi drifter i sjø der de bor, og eierne har til og med utsikt til sine anlegg fra stuevinduene sine, forteller administrerende direktør i Salten Aqua, Jarle Solemdal.

Det lokale eierskapet gjør at mye av vårt overskudd går til lokalsamfunnene i Salten. Frivillige lag og foreninger er en av gruppene vi ønsker å støtte.

Ikke minst er vi partner til Bodø Glimt, og vi støtter deres bærekraftprosjekt . Salten Aqua jobber etter følgende bærekraftmål i regi av FN: bærekraftmål nummer 14 Livet i havet.

– Mye av laksen som svømmer i merdene i Salten Aqua-gruppen forlater ikke området før den er klar til å spises av kunder lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det å ha hele verdikjeden lokalt gagner ikke bare verdiskapingen ute i distriktet, men også miljøet. Selskapet kan spore hvilken påvirkning fisken har på miljøet mens den er i havet helt til den er å finne i butikkhyllene, og kan påse at alle steg blir tatt for å minimere effekten på havet. Salten Aqua med dets eiere har havet nært seg, og vet at dette må ivaretas, sier Ørjan Wenberg.

Wenberg Fiskeoppdrett AS har omtrent 1/3 aksjeandel i Salten Aqua AS. Som nabo, bedriftsleder og som et medlem av lokalsamfunnet føler nok eierne enn større nærhet til havet og anlegget de kan se fra egen veranda.

– Det er her vi bor og jobber, og det er viktig for oss og fjorden vår at vi gjør det vi kan for å produsere fisk på en måte som ivaretar havet mest mulig på lang sikt, avslutter Wenberg.

Salten Aqua er kamppartner til Bodø/Glimts kommende hjemmekamp på Aspmyra stadion i Bodø. Torsdag 27. mai blåses laksekampen mot Haugesund i gang klokken 18.

Alice Øksheim, datteren til Roger Øksheim, jobber på merdkanten. Roger Øksheim eier Edelfisk/ Edelfarm, og er en av Salten Aquas tre eiere.
Alice Øksheim, datteren til Roger Øksheim, jobber på merdkanten. Roger Øksheim eier Edelfisk/Edelfarm, og er en av Salten Aquas tre eiere.

Mye av overskuddet vårt blir i Salten. Vi investerer i samfunnene vi bor og lever i

— Jarle Solemdal, administrerende direktør Salten Aqua

På lag med Salten

Salten Aqua støtter imidlertid flest mindre lag og foreninger i kommunene hvor vi er representert.

– Eierne investerer i de lokalsamfunnene hvor de bor og jobber. Vi støtter to store lag; Glimt og Norges Bryterforbund – og et hundretalls ulike lag og foreninger i Salten, forteller Solemdal.

Lokal handel og lokalt eierskap handler også om næringen vi driver. Vårt engasjement for lokalsamfunnet vi lever i, gjorde at vi i 2018 kjøpte filetfabrikken på Rønvikleira, da Lofotprodukt AS på Leknes i Lofoten kjøpte opp Max Mat og flyttet produksjonen til Lofoten. Vi kjøpte også det gamle røykeriet på Holstad, og etablerte Salten Laks.

– Vi må kunne videreforedle laks i Nordland. Derfor kjøpte vi og etablerte vi disse to selskapene, sier Solemdal.

Ringvirkningene er store.

– De som jobber i våre selskap, bor og skatter til kommunen hvor de bor. Investeringene våre i Breivika og på Sør-Arnøy fører til flere arbeidsplasser, flere boliger og flere barnehage- og skoleunger. Våre investeringer handler ikke bare om å holde liv i en næring og et lokalsamfunn. De handler om å skape levende lokalmiljø hvor folk vokser og trives, sier Solemdal.

Filetering på Salten Salmon i Bodø.
Filetering på Salten Salmon i Bodø.
F.v. markeds- og kommunikasjonssjef John-Christian Andressen, administrerende direktør Jarle Solemdal og miljøsjef Asbjørn Hagen. Foto: Lise Fagerbakk
F.v. markeds- og kommunikasjonssjef John-Christian Andressen, administrerende direktør Jarle Solemdal, og miljøsjef Asbjørn Hagen. Foto: Lise Fagerbakk, AN

– Vi handler lokalt

Salten Aqua er med vårt lokale eierskap opptatt av samfunnene vi lever i. Derfor stopper ikke det lokale engasjementet ved næring eller sponsing. Det å handle lokalt har handler også om vår interne innkjøpspolicy.

– Vi benytter oss av lokale leverandører på alt lokale aktører kan levere. Dette gjelder også tjenester. Hvis noen i Salten tilbyr en tjeneste, benytter vi oss av dem, sier Solemdal.


SALTEN AQUA

  • Salten Aqua AS har lokale eiere, hvor Gildeskål Forskningstasjon AS, Edelfarm AS og Wenberg Fiskeoppdrett AS har en tilnærmet lik andel.
  • Salten Aqua-gruppen håndterer laksen fra den klekkes ut av egget og helt til den er å finne i butikker og restauranter over hele verden. Vi produserer, videreforedler og selger laks direkte til kunder i nærområdet og i utlandet.
  • https://www.saltenaqua.no
  • https://www.facebook.com/saltenaqua
  • Instagram: @saltenaqua