Skip to content

KPB

Bodø/Glimt viser at du kan bli best i Nord-Norge

KPB hjelper deg og din bedrift, deg og din gründeridé til å vokse og trives – i Nord-Norge. – Bodø/Glimt viser at det er mulig, sier Audhild Dahlstrøm i KPB.

KPB jobber kreativt, kunnskaps- og målrettet mot å dytte opp og fram næringslivet; både de etablerte og de med en knakende god ide i magen; gründerne. Først og fremst for å bidra til å bygge robuste byer og lokalsamfunn i Nord-Norge – og med kunnskap om hvordan vi kan få det til.

– Analyser forteller at mange unge mener de må reise ut av Nord-Norge for å bli god. Bodø/Glimt viser at det ikke er nødvendig. De viser at du kan bli best i og fra Nord-Norge, sier administrerende direktør Audhild Dahlstrøm i KPB.

KPB jobber opp mot FNs bærekraftmål nummer 11; bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Vi er også stolt partner til Bodø/Glimt, og kamppartner når Glimt førstkommende søndag tar imot Brann til årets siste hjemmekamp på Aspmyra.

Font

Bærekraftmål nummer 11

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.       

Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer nok til å øke til 60 prosent i 2030. Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. I fremtiden må vi bygge byene slik at de kan gi tilgang til grunnleggende tjenester som energi, boliger og transport for innbyggerne. Vi må få på plass god nok avfallshåndtering, redusere forurensning og bruke ressursene på en bærekraftig måte.

Spiller andre gode

Vårt mål er å spille andre gode.

– Vi bistår små og store bedrifter med å realisere sine planer. For eksempel kan vi bistå en bedrift som planlegger å ekspandere til utlandet med blant annet markedsanalyser og kartlegging av mulige samarbeidspartnere. Vi kan også engasjeres som prosjektleder, forteller teamleder rådgivning, Anders Tørud.

Andre kolleger i KPB jobber med samfunnsanalyser, ringvirkningsanalyser og utvikler kunnskapsgrunnlag.

– Vi håndterer data og analyser for å styrke og hjelpe kundene våre. Vi gir ut en rekke publikasjoner årlig som måler og analyserer utvikling i bærekraft, samfunns- og næringsliv, med et spesielt fokus på lands. Gjennom disse analysene kan beslutningstakere ta bedre beslutninger og grundere og næringslivsledere forstå muligheter og utfordringer, sier teamleder analyse Carl Erik Nyvold.

Han har i løpet av de siste månedene fått hele fem nye kolleger. KPB består nå av 24 ansatte med ulik kompetanse og høy kapasitet.

Vi mener stolthet er viktig for utviklingen av Nord-Norge. Stolthet fungerer som et lim i lokalsamfunnet.

Audhild Dahlstrøm, administrerende direktør KPB

Stolthet for landsdelen

Ikke minst jobber vi med gründere hvis kunnskap, potensiale og ide utmerker seg.

– Vi verdsetter de gode ideene og er vertsskap for inkubatorordningen i Salten, Lofoten og Vesterålen. Der jobber vi sammen med rundt 70 etablerte bedrifter og gründere om å utvikle deres ideer. De som faller inn under inkubatorordningen får også kontorplass og konsulenthjelp, forteller teamleder Ingrid Sommerli og legger til:

– Vi jobber mye med bærekraftmålet 11.

Trainee Salten er en del av arbeidet.

Visste du? Hele 75 prosent av deltakerne i Trainee Salten blir igjen etter endt traineeordning.

For å lykkes næringsmessig i Nord-Norge – og for å lykkes med en god samfunnsutvikling er det viktig å føle stolthet. Noe Bodø/Glimt har lært oss.

– Måten Bodø/Glimt har skapt resultater på kan overføres til næringslivet. Mye av det de gjør handler egentlig ikke om fotball. De fokuserer på prestasjonen i øyeblikket. Det gjør at de skaper gode resultater. Stoltheten som skapes av dette er superviktig for samfunnsutviklingen, da stolthet og framtidstro er økonomiske drivere for å lykkes, sier Dahlstrøm.

 • Gjennom eliteseriesesongen 2021 skal vi følge Bodø/Glimts kamppartnere med artikler som denne.
 • Hver kamppartner fronter minst ett av FNs 17 bærekraftmål.
 • Action Now tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål. Bodø/Glimt vil gjennom programmet bidra til økt kunnskap hos befolkning og næringsliv om FNs bærekraftmål, inspirere og legge til rette for innovative partnerskap – og inspirere til faktisk handling.
 • Her kan du lese mer!

FAKTABOKS

Action Now

 • Gjennom eliteseriesesongen 2021 skal vi følge Bodø/Glimts kamppartnere med artikler som denne.
 • Hver kamppartner fronter minst ett av FNs 17 bærekraftmål.
 • Action Now tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål. Bodø/Glimt vil gjennom programmet bidra til økt kunnskap hos befolkning og næringsliv om FNs bærekraftmål, inspirere og legge til rette for innovative partnerskap – og inspirere til faktisk handling.
 • Her kan du lese mer!

FAKTABOKS

KPB

 • KPB ble etablert i 2002 i samarbeid mellom næringslivet, Nordland fylkeskommune og SIVA.  Vi arbeider for nyskaping
 • KPB ble etablert i 2002 i samarbeid mellom næringslivet, Nordland fylkeskommune og SIVA.  Vi arbeider for nyskaping og vekst i næringslivet. Dette gjør vi gjennom å hjelpe etablerere med oppstart av bedrifter, samt bidrar til utvikling av eksisterende virksomheter.
 • Vi tror at kunnskap om næringslivet og samfunnet rundt oss er grunnlaget for nye ideer og gode beslutninger – og at samarbeid er limet som gjør det bærekraftig.  I KPB utvikler vi kunnskap, potensial og ideer gjennom analyser, inkubator- og traineeprogram, råd og samarbeid.
 • Besøksadresse: Sjøgata 15/17, Bodø
 • Fakturaadresse: Postboks 815, 8001 Bodø