Skip to content

Løvold Solutions

Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

SKAPER GRØNN VEKST I EN BLÅ NÆRING

Løvold Solution i Bodø snakker ikke bare om bærekraft. Ord har blitt til handling – og nå tas jobben ytterligere ett steg videre.

Denne saken er produsert av markedsavdelingen i Avisa Nordland, Bodø/Glimts partner.

I 82 år har Løvold vært en samarbeidspartner for norsk næringsliv generelt, fiskeri og havbruk spesielt. Fra kystfiskerne til dagens høyteknologiske havbruksnæring. 

– Løvold Solution, dagens morselskap, ble etablert i 2009 etter et generasjonsskifte. Siden da har konsernet spisset konseptene i døtrene og rendyrket det de vil være best på, bl.a. fortøyningssystemer og digitale løsninger. Det har gitt resultater, sier leder i marked, relasjon og utvikling, Ellisiv Løvold. 

Løvold AS har utviklet seg fra mest å drive med varehandel, bl.a. som grossist, til å bli en kompetansebedrift som tilbyr varer og tjenester til marine og maritime næringen.

Løvold Solution AS i Bodø ved systemutviklerne Jørgen Skar og Simon Kaspersen. Begge er i teamet som drifter Havbruksbloggen. Foto: Lise Fagerbakk
Løvold Solution AS i Bodø ved systemutviklere Jørgen Skar og Simon Kaspersen. Begge er i teamet som drifter Havbruksbloggen. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

Havbruksloggen revolusjonerte næringen med sitt web-baserte kontroll- og vedlikeholdssystem.

Stadig flere aktører tar i bruk det interaktive programmet som blant annet varsler når det er tid for vedlikehold eller når komponenter må byttes ut. Dette er med å skape trygghet.

Nå tar konsernet yttererligere etter steg videre og etablerer Løvold Havpark.

– Vi skal skape grønn vekst i en blå næring gjennom å samle leverandører til den marine og maritime sektoren. Samt legge til rette for et miljø der bærekraft, innovasjon og teknologi blir nøkkelord for samarbeid, sier hun. Jeg blir supermotivert, og drives av «the bigger meaning» i arbeidet med etableringen av Havparken. Det at vi kan være med å påvirke at også flere andre bedrifter tar del i disse tankene er stort, påpeker Ellisiv Løvold.

18DAG_04-04-Løvold Solution-38
Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

Fra ord til handling

På hjemmebane handler det mye om å drive eget konsern på en stadig mer bærekraftig måte. 

– Vi har hjerte for havet i alle ledd og vi jobber med bærekraft i alle våre selskaper. I produksjonen skal vi utvikle alternative produkter, være kritiske til hvilke råvarer vi bruker, alt vi kjøper inn og hva vi sender til kundene. Vi er med i flere forskningsprosjekter med ulike samarbeidspartnere. For eksempel jobber vi sammen med Sintef og Universitet i Nord-Norge. Vi ser også på muligheten å produsere varer lokalt i Nord-Norge i stedet for å importere, forteller Ellisiv Løvold.


FORSKER PÅ TAU

  • Løvold AS skal bidra til å forske på nedbrytbart tau, med den hensikt å redusere mengden plast og mikroplast i havet. Bedriften er en av 14 industripartnere i prosjektet som styres som et Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) ved Universitetet i Tromsø.
  • Løvold AS skal bidra med testing av utstyr, både inne i vårt verksted og via vårt store kontaktnett i havbruk, skal vi sammen med våre kunder teste nye produkter ute i sjøen.
  • SFI (Senter for forskningsbasert innovasjon) Biodegradable plastics kom gjennom nåløyet til Norges Forskningsråd og får støtte til sin forskning i 5+3 år.

Løvold Solution startet med arbeidet bærekraft for en stund siden. Men det var først da de ble med i nettverket «Gi ALT for en bærekraftig fremtid», fikk arbeidet en dytt i riktig retning.

Lørdag 13. september spiller Bodø/Glimt hjemme på Aspmyra stadion i Bodø mot Odd. Løvold Solution AS er kamppartner.

Konsernet jobber opp mot flere av FNs bærekraftmål. Gjennomgående i konsernet er nummer 14 – Livet i havet.

31659713
Løvold Havpark.

Fra fryseterminal til havpark


FAKTA

  • Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.
  • Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Det grønne skiftet skal ikke minst komme til uttrykk gjennom etableringen av Løvold Havpark på indre havn i Bodø.

– Det er ikke alltid smart å bare rive og bygge nytt, det kan være mye bærekraft i å ta vare på gamle næringsbygg. Vi ønsker å renovere bygningen som en case på hvordan ta i bruk nye energi- og smarte løsninger. Målet er oppnå en standard nærmest mulig en Breeam- sertifisering, forteller Løvold.

Grønn ISO-sertifisering

Løvold Solution AS i Bodø ved Jøran Johnsen og Isabelle Sande. De jobber for å ISO-sertifisere konsernet innen miljø og bærekraft. Foto: Lise Fagerbakk
Løvold Solution AS i Bodø ved Jøran Johnsen og Isabelle Sande. De jobber for å ISO-sertifiserte konsernet innen miljø og bærekraft. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

Jøran Johnsen og Isabelle Sande i Løvold AS har som mål å få hele konsernet sertifisert innen miljø (ISO-14001) innen utgangen av 2020.

– Vi bygger opp en fullstendig oversikt over alt vi kjøper inn og selger ut. Vi dokumenterer hele livsløpet i konsernet. For eksempel hvordan vi sorterer og håndterer avfall, praktiske løsninger, energibruk og null utslipp, forteller de.

ISO 14001, den internasjonalt anerkjente standarden for miljøledelse, er generell. Den passer for organisasjoner i alle næringer. Den er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering ( ISO) og er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.

Grønn kompetanse

Løvold Solution har ambisjon om å utvikle Løvold Havpark til et tverrfaglig kompetansesenter og knutepunkt for leverandører av varer og tjenester til marin og maritim sektor. Her skal også elever og studenter ha tilhørighet. Felles visjon for leietakere, brukere og partnere er «å skape grønn vekst i en blå næring». Med FNs bærekraftsmål som utgangspunkt for innovasjon og samarbeid, skal bidra til at bedriftene spiller hverandre gode. 

– Målet er at vi skal få flere kompetansearbeidsplasser og spennende bedrifter til byen, og at Bodø tar posisjonen som blå hovedstad i Nord. Vi håper at aktørene i Løvold Havpark skal utvikle nye, bedre og grønne løsninger, som i det store bilde bidrar til mer mat til verden, sier Ellisiv Løvold.


BÆREKRAFTMÅL NUMMER 14

  • FNs bærekraftmål nummer 14 er «Livet i havet».
  • Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
  • Uten havet fungerer ikke jorda – Livet på jorden er avhengig av havet. Temperaturen, kjemien, strømningene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det mulig for menneskene å leve på jorda.
  • Vi må bli bedre – Ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet må det gjøres mye mer for å beskytte havet.