Skip to content

Labora

Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

HELLIGVÆR HAR DET BESTE DRIKKEVANNET

Labora og Bodø/Glimt har smakt, luktet og sett seg nøye fram til det beste drikkevannet i Bodø kommune. Det finner du på Helligvær.

Denne saken er produsert av markedsavdelingen i Avisa Nordland, Bodø/Glimts partner.

Labora i Bodø tester daglig drikkevannsprøver som kommer inn fra de kommunale og private vannverkene i Bodø kommune. Den nasjonale drikkevannsforskriften er førende for alle vannverk i hele landet. Reglene er strenge – og hos oss er åtte ansatte godkjent til å analysere og teste drikkevann gjennom lukt og smak. Hensikten er å finne eventuelle avvik. 

Sammen med Bodø/Glimt har vi utført en uformell konkurranse om hvilket vannverk som har det beste vannet. Fem av ti vannverk i Bodø kommune, samt vannet på Aspmyra stadion og fra Laboras kantine er representert i denne uformelle testen. 

Juryen har bestått av Bjørnar Skjemstad og Erik Johansen fra Labora, samt Hugo Vetlesen, Philip Zinckernagel og Sondre Brunstad Fet i Bodø/Glimt.

18DAG_04-12-Vanntest Labora-10
Labora og Bodø/Glimt har kåret Bodøs beste drikkevann 2020. Vinneren ble Helligvær vannverk. Juryen ved Erik Johansen og Bjørnar Skjernstad fra Labora, samt Hugo Vetlesen, Philip Zinckernagel og Sondre Brunstad Fet på Bodø/Glimt. Toril Amalie Furnes i Labora har regien på konkurransen, og deler ut vann etter et nøye oppsatt system. Juryen ser etter partikler, farge, samt lukter og smaker på vannet før de gir sin karakter. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

Kamppartner

Laboras jobb med å sørge for godt drikkevann i Bodø kommune faller inn under FNs bærekraftmål nummer 6; Rent drikkevann og gode sanitærforhold. 

Den uformelle konkurransen ble utført som en blindtest.  Foto: Lise Fagerbakk
Den uformelle konkurransen ble gjennomført som en blindtest. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

Som en del av dette arbeidet er Labora kamppartner når Bodø/Glimt søndag 25. oktober møter Mjøndalen hjemme på Aspmyra stadion i Bodø.

18DAG_06-12-Vanntest Labora-19
Hugo Vetlesen, Philip Zinckernagel og Sondre Brunstad Fet på Bodø/Glimt synes det er litt vanskelig, men alle greier likevel å skille mellom de syv ulike vannprøvene. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

Godt drikkevann

Av Laboras 30 ansatte er åtte trent i å lukte og smake på drikkevann. Dette betyr at de alle kan smake følgende fire grunnsmaker; surt, salt, søtt og bittert. I tillegg kjenner de etter om vannet smaker andre smaker som myr og jord.

Ikke alle mennesker kjenner disse smakene, men det gjør blant annet Erik Johansen og Bjørnar Skjemstad i Labora.

– Det er en del av jobben vår. Vi lukter og smaker. I laboratoriet analyserer vi prøvene for bakterier og kjemiske stoffer, men sensorikken er spesiell, dette er det kun mennesker som kan gjøre. Er det lukt og smak på vannet avgir vi en rapport om avvik, forklarer Skjemstad.


MATTILSYNET OG FORSKRIFTENE

 • Det er flere bakterier som kan gjøre skade. Drikkevannsforskriften og Legionellaforskriften sier begge noe om hvordan og hvor ofte vannkilder skal testes.
 • Labora AS selger sine tjenester til private og næringsliv som omfattes av forskriftene.
 • Legionella er en bakterie som kan dukke opp i vanntanker, dusj og basseng. Dette gjør at alle bedrifter og anlegg som har dusj og/ eller basseng, er pålagt prøvetaking av legionella. Det eneste unntaket er private dusjer og badekar. Labora AS har spisskompetanse når det gjelder legionella.
 • Drikkevann kan bli forurenset mikrobiologisk. Drikkevannsforskriften regulerer hvor ofte drikkevann skal analyseres.
 • Mattilsynet er instansen som fører tilsyn og kontroll.

Det er mye godt drikkevann i Bodø, men det forekommer også avvik.

– Vi har mye myr og skog i landsdelen. Deler av året kan drikkevannet derfor få lukt og smak. Det trenger ikke å være noe galt som ligger bak, men det kan også være andre årsaker. Derfor tester og analyserer vi daglig og ukentlig drikkevann fra alle drikkevannskildene i Bodø, sier han.

Misvær regjerende NN-mester

Drikkevannet i Bodø er faktisk så bra at Misvær vannverk er regjerende nordnorsk mester.

– Norsk Vann arrangerer hvert tredje år en nasjonal konkurranse om det beste drikkevannet. Misvær ble i 2018 kåret til nordnorges beste drikkevann, forteller Toril Amalie Furnes i Labora. 


FNS BÆREKRAFTMÅL NUMMER 6

 • Rent vann og gode sanitærforhold
 • Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.
 • Rent vann er kanskje den viktigste forutsetningen for god helse. I Norge er dette nærmest en selvfølge, men det er fremdeles 1 av 3 som er uten tilgang til trygge drikkevannskilder. Det bør være et mål at absolutt alle mennesker har tilgang på rent vann.
 • Mål 6 omfatter mer enn bare rent vann. Gode sanitærforhold betyr at det skal være tilgang på ordentlig og rene sanitetanlegg, og at hygienen skal være god.

Labora og Bodø/Glimts konkurranse kåret det beste drikkevannet i Bodø etter samme metode som i Laboras arbeid og den nasjonale konkurransen, og hvor smak, partikler og lukt gir poeng. Jo nærmere null, jo bedre er drikkevannet. 

Slik ble resultatet i Laboras og Bodø/Glimts konkurranse:

1. Helligvær vannverk (3 poeng)

2. Labora (6 poeng)

3. Aspmyra stadion (9 poeng)

4. Misvær vannverk og hovedvannverket (10 poeng)

5. Givær vannverk (11 poeng)

6. Landegode vannverk (15 poeng)

18DAG_10-12-Vanntest Labora-38
Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

Renset sjøvann

Helligvær vannverk leverer renset sjøvann som drikkevann. 

– Vannet renses slik at saltet tas ut. I tillegg UV-behandles vannet, slik at dette er godt drikkevann, sier Ståle Enge ved vann- og avløpskontoret i Bodø kommune.

Det er en kunst å produsere godt drikkevann. Noe som er en gjenganger i Bodø.

– Det er mye godt drikkevann i Bodø. Det er helt sikkert. Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Derfor jobber vi hver dag med å sikre godt drikkevann. Og i Bodø kommune kommune jobber de godt med å sørge og sikre gode drikkevannskilder, sier Skjemstad i Labora.

18DAG_11-12-Vanntest Labora-40
Ståle enge og Aslak Stensholm ved vann- og avløpskontoret i Bodø kommune tar stolte imot blomster og diplom på vegne av Helligvær vannverk. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

LABORA AS

 • Labora er et akkreditert analyselaboratorium og en fiskehelsetjeneste lokalisert i Bodø og Tromsø. Laboratoriet analyserer det meste innen vannprøver, avløp, jord- og miljøprøver.
 • Fordi vi har kjennskap til Nord-Norge og alle kriker, kroker og øyer, er vi godt dreven på å løse logistikkutfordringer ved innsending av prøver. Labora er pålitelig og leverer nøyaktige resultat med konfidensiell og upartisk håndtering.
 • Labora er et privat aksjeselskap som eies av Iris Salten IKS.