Skip to content

Iris Bodø

Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

Ta Action Now og unngå brann

Iris har hatt 17 branner til nå i år i restavfallet på grunn av feilsorterte batterier. Sammen med Bodø/Glimt ber de innbyggerne i Salten nå om hjelp til bedre sortering.

Denne saken er produsert av markedsavdelingen i Avisa Nordland, Bodø/Glimts partner.

Fra og med hjemmekampen mot Kristiansund kan du ta med deg brukte batterier til kamp på Aspmyra stadion. Iris og Bodø/Glimt inngår et nytt prosjekt under paraplyen Action Now for å få bukt med at brukte batterier havner i restavfallet.  

– Vi håper at Aspmyra snart kan fylles med ivrige tilskuere som vil bidra til at batterier ikke havner på avveie, men blir forsvarlig tatt hånd om, sier markedsansvarlig Pernille Kolsing i Iris.

18DAG_06-06-Iris Salten og Glimt-13
Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

Mye restenergi

Hittil i år har altså ansatte på Iris måtte håndtert 17 branntilløp. Bare snarrådighet har hindret større branner. De ansatte begynner å bli urolige – og nå kaster Bodø/Glimt seg med i kampen for å få alle til å skjønne hvorfor det er viktig å levere inn batteriene til en forsvarlig gjenvinning.

– Mange tenker ikke over at i den ødelagte radiostyrte bilen, i mobiltelefonen eller den defekte drillen, er det batteri som inneholder mye restenergi til tross for at de ikke kan brukes lenger. Når de kommer i klem i en klo eller kvern, skjer det derfor en liten eksplosjon som ofte starter brann. Vi er nødt til å få til en holdningsendring hos befolkningen i Salten, slik at batteriene ikke lenger kastes i restavfallet.

Iris er kamppartner til Bodø/Glimts hjemmekamp mot Kristiansund onsdag 15. juli og da skal sortering av batterier på agendaen: 

– Restavfallet ble tidligere samlet, lastet opp i containere og sendt videre til forbrenning. For å håndtere det på en mer bærekraftig måte har Iris investert i et hel-elektrisk anlegg der vi kverner alt restavfallet, sorterer ut ikke-brennbart materiale og presser det til baller. Det er når spesielt litium-batterier havner i klem i kverna på maskinen at de begynne å brenne. Det er kun snarrådige fra ansatte som har hindret en større brann, sier Kolsing. 

Iris Produksjon er kamppartner til Bodø/Glimts hjemmekamp mot Kristiansund onsdag 15. juli.

– Restavfallet ble tidligere lastet opp og sendt videre. For å håndtere det på en mer bærekraftig måte kverner vi nå alt restavfallet. Når spesielt lithium-batterier havner i klem kan de begynne å brenne fordi det er mye restenergi igjen i batteriene, forteller Pernille Kolsing i Iris. 

– Det utvikles stadig mindre batterier med mer energi som brukes i alt fra mobiltelefoner, leker som radiostyrte biler og ikke minst alt av verktøy. Det er bare å se seg om i husholdningen så er det meste trådløst i dag. Når noe ikke kan bruks lenger er det lett å kaste det i restavfall, men det er da at den uskyldige leken kan gjøre ubotelig skade, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen.

I videoen her kan du se hva som kan skje!

Berget hus og bil

– Det er ikke bare i restavfallshallen vi har opplevd branntilløp. For et par år siden startet det å brenne i plastavfallet på en av rutene våre. Det viste seg at noen hadde kastet flere store litiumbatterier sammen med husholdningsplasten. Når plasten ble komprimert i bilen kom også batteriene i klam og eksploderte. Bare snarrådighet fra sjåførene gjorde at brannen ble slukket før hele bilen tok fyr, sier Pedersen. 

Batteri tok fyr
Runar Horn med utbrente batterier som ble kastet sammen med husholdningsplasten og som tok fyr da de kom i klem i bilen.

I et annet tilfelle var det bare tilfeldig at en enebolig på Fauske ikke brant ned. 

To knappcellebatterier kortsluttet da de kom i berøring med hverandre i en oppsamlingsboks i kjøkkenbenken.

– Det ble en liten eksplosjon med det resultatet at det ene batteriet havnet i boksen med

To knappcelle batterier kortsluttet da de kom i berøring med hverandre. Det ene havnet i plastdunken og startet brann. Snarrådighet hindret en katastrofe.
To knappcelle batterier kortsluttet da de kom i berøring med hverandre. Den ene havnet i plastdunken og startet brann. Snarrådighet hindret katastrofe.

husholdningsplast. Her startet brannen. Familien hadde egentlig planer om å reise bort denne helga, men tilfeldigheter gjorde at de ble hjemme. De oppdaget heldigvis røyken og fikk ut beholderen. Dette viser at selv i små knappcellebatterier er det nok restenergi til å gjøre skade. Derfor er det viktig å tape over polene på brukte batteri, slik du kan forhindre tilsvarende hendelser hjemme hos deg selv, sier Pedersen.- De som bor der hadde små, runde lithium-batterier liggende i en skål på kjøkkenbenken. To av batteriene ble liggende pol mot pol og eksploderte. Dette førte til at ett av batteriene ble slynget over i plastbeholderen – og dermed begynte det å brenne. Folket som bor der hadde egentlig planer om å reise bort denne helga, men tilfeldigheter gjorde at de måtte bli hjemme. Dette gjorde at branntilløpet ble raskt slukket, og alt gikk bra. Men lever inn batteriene dine slik at du kan forhindre tilsvarende hendelser hjemme hos deg selv, sier Pedersen. 

Her kan du lese hele saken om branntilløpet!

18DAG_04-06-Iris Salten og Glimt-7
Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

– Tape polene

Brukte batterier kan du levere på alle dagligvarebutikker som selger batterier, på alle Iris Miljøtorg, og på kampdag på Aspmyra. Brukte batterier er gratis å levere inn, det er også alt av defekt utstyr som inneholder batterier.Noe du også bør gjøre, er å tape polene.  

Kolsing har et tips til hvordan man enkelt sorterer batteriene og kvitter seg med dem. 

– Hjemme bruker jeg et syltetøyglass og så ligger det en taperull på lokket slik at jeg alltid husker på å teipe polene. Det er nemlig når man får en friksjon mellom to poler at det kan oppstå brann. Når det er så enkelt å fjerne risikoen det blir brann kjøkkenbenken, hvorfor ikke bare gjøre det? Og så tar jeg med meg batterier på butikken samtidig som jeg tar med pant.  

Hun berømmer Bodø/Glimt for å ta tak, Action Now-samarbeidet i seg selv og det å sette bærekraft og gjenvinning på agendaen. 

– Det er flott at Glimt har fått god trykk bak Action Now og at de også kan bidra til å spre budskapet om viktigheten av å sortere batterier. Vi har aldri før hatt så mange branner, dermed er det helt suverent for at Aspmyra også blir en arena for å kunne gjøre ditt og bidra litt, slik at batterier blir sortert, sier hun.


BÆREKRAFTMÅL NUMMER 12

  • FNs bærekraftmål nummer 12:
  • Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre
  • Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre: Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.

Hun berømmer Bodø/Glimt for å ta tak, Action Now-samarbeidet i seg selv og det å sette bærekraft og gjenvinning på agendaen. 

– Det er flott at Glimt har fått god trykk bak Action Now og at de også kan bidra til å spre budskapet om viktigheten av å sortere batterier. Vi har aldri før hatt så mange branner, dermed er det helt suverent for at Aspmyra også blir en arena for å kunne gjøre ditt og bidra litt, slik at batterier blir sortert, sier hun.


IRIS SALTEN

  • Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap med hovedkontoret på Vikan utenfor Bodø.
  • Iris Salten betjener de ni kommunene i Salten, som også eier selskapet. Eierandelen er beregnet ut fra innbyggertallet i kommunene.
  • Salten strekker seg fra Saltfjellet i sør til Hamarøy i nord, med Bodø kommune som regionsenter.
  • Vi henter og behandler både husholdnings- og bedriftsavfall, og setter vår stolthet i å være en serviceinnstilt og god samarbeidspartner. Det avfallet vi ikke sluttbehandler selv, sender vi fra oss til gode samarbeidspartnere for videre behandling.
  • Vår bedriftsrenovasjon er kommersiell virksomhet og en del av Retura-samarbeidet. Retura Iris har regionsansvar for alle Retura-selskapene i Nord-Norge.