Skip to content

Bodø Energi

I 2020s siste kamppartnerskap hadde Bodø Energi seks forkjellige saker som alle handlet om at «Fremtiden er elektrisk». Under kan du lese alle sakene på Bodø Energi sine egne sider.

«I 110 år har vi vært av og for lokalsamfunnet og kundene våre. Vi er genuint opptatt av miljø og ønsker å levere de beste tjenestene som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mullighetene for kommende generasjoner. Derfor satser vi på miljøvennlige løsninger som solceller, ladere til elbiler, strømavtaler med 100% fornybar strøm og mye mye mer. Vi er her for deg!»

Under kan dere lese den ene saken, som omhandlet at «Flere og flere velger den miljøvennlige fjernvarmen»:


Flere og flere velger den miljøvennlige fjernvarmen

Flere og flere velger den miljøvennlige fjernvarmenrnMøt Keiseren – Bodø bys bankende og varme hjerte. Fjernvarmeanlegget forsyner flere og flere bodøværinger.

Fjernvarmesentralen

Bodø Energi Varme (BE Varme AS) varmer Bodøs befolkning i økende grad. Siden biovarmesentralen «Keiseren», ble åpnet på Rønvikjordet i 2015, har rundt 70 kunder koblet seg på anlegget. Noe som betyr at de varmer seg på vannbåren varme fra Keiseren – og ikke elektrisk oppvarming.

Ny by – ny flyplass

– Fremtidens bygg vil bli smartere og mer energieffektive med fjernvarme fra Keiseren. Vi tilbyr vannbåren bygge- og støpevarme til bygg under oppføring, et grønt alternativ til fossil byggvarme som er vanlig i dag. Vår ambisjon er at fossil byggvarme skal være et fremmedord i den nye bydelen, sier trainee Eline Olafsrud i Bodø Energi Varme.

Arbeidet med å legge rør for å frakte fjernvarme til den nye bydelen startet allerede i 2019.

– Vi har lagt rør til Aspmyra, videre til det nye bygget til Fylkesmannen i Nordland og ned til Langstranda og Widerøe, slik at også de får nyte godt av ren energi. Det gjør at vi er nært lufthavna og ny by, sier direktør i BE Varme AS, Monica Fjellstad.

Våre hyggelige ansatte på fjernvarmeanlegget

Fjernvarme som byggevarme

I forbindelse med den stadig økende miljømerkingen av nybygg og miljøklassifisering – er det avgjørende at også hele byggeprosessen bruker fornybar energi.

– Skal du ha en grønn profil – eventuelt en Breem-sertifisering, kan du ikke bruke fossil oppvarming under grunnarbeidene eller oppføringen, sier Olafsrud.

Erfaringen med å bruke vannbåren byggevarme under oppføring er god.

– Vi planlegger den nye bydelen i et 80 til 100-årsperspektiv. Vi tilbyr fjernvarme fra Keiseren som både produseres av flis, og spillvarme fra den lokale industrien. Ramsalt er et bygg som forsynes med miljøvennlig byggvarme fra Keiseren – og Avinors kontrollsenter leverer spillvarme inn på fjernvarmeanlegget. Dette er gjenbruk. Framover må vi tenke, planlegge og tilrettelegge for økt fjernevarmebruk, sier hun.

Visste du? 

Bodø Energi Varme vant årets innovasjonspris på Fjernvarmedagene Urban Energi.

BE Varme fikk prisen for sin involvering i «Ny by – ny flyplass»-prosjektet i Bodø. Juryen trakk fram helheten i prosjektet, hvor energiløsninger på kundesiden sys sammen med Bodøs urbane energi-system.