Skip to content

Retura Iris

Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

RETURA IRIS OG BODØ/GLIMT HAR SPARKET I GANG VM I KILDESORTERING

Retura Iris spiller ball med Bodø/ Glimt om kildesortering. – Det er et nytt treningsregime på Aspmyra, sier Pernille Kolsing som har markedsansvar for Retura Iris.

Denne saken er produsert av markedsavdelingen i Avisa Nordland, Bodø/Glimts partner.

Nå ønsker de at næringslivet i Salten også skal ta del i Iris-konseptet VM i kildesortering, og har utfordret Bodø/ Glimt, som har sagt ja til å bli med på laget.

Det betyr at kildesortering nå er i fokus – og på lang sikt er målet en plastfri Aspmyra stadion i Bodø.

Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

Klart til 16. juni

Det er bestilt et nytt kildesortingssystem til tribuneanlegget på Aspmyra. Disse vil være på plass til hjemmekampen søndag 16. juni.

Iris Salten er bærekraftambassadør – og er 16. juni er datterselskap Retura Iris kamppartner i forbindelse med Bodø/ Glimts prosjekt Gi ALT for en bærekraftig fremtid:

FNs bærekraftmål nummer 12 står i fokus: «Ansvarlig forbruk og produksjon».

Et mål hele Iris-konsernet jobber for å få alle i Salten til å bli med. Det være seg privatpersoner og næringslivet. Ikke minst sistnevnte.

– EU har som mål å oppnå 65 prosent av alt husholdningsavfall skal gjenvinnes til nye materialer innen år 2035. Iris Salten er i ferd med å nå dette målet allerede i 2020 for avfallet fra befolkningen i Salten. Men, næringslivet i Salten ligger langt under dette, og det ønsker vi å gjøre noe med, sier Pernille Kolsing som har markedsansvaret for Retura Iris.

Salgssjef Anne-Line Tverbakk i Retura Iris og banemester Thor Lihall i Bodø/Glimt varsler et nytt avfallssystem på Aspmyra. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

VM

Retura Iris tar oppdraget på alvor, og når næringslivet ønsker å være med på laget så skal Retura Iris legge til rette for bedre kildesortering.

Gjør det samme som hjemme; kildesorter for økt materialgjenvinning.

— Anne-Line Tverbakk

– Vi er så flinke å kildesortere hjemme, og så gjør vi det så annerledes på jobb. Færre sorterer avfallet på jobb, og vi ønsker derfor at næringslivet i Salten blir med på VM i kildesortering, sier salgssjef Anne-Line Tverbakk i Retura Iris.

Retura Iris tilbyr løsninger utendørs og innendørs. Ta kontakt for å få hjelp til å finne den rette løsningen for din bedrift.

– Vi tilbyr en bedriftspakke; liten, middels eller stor.  Dette er en enkel avfallsløsning som sørger for at kildesorteringen på jobb fungerer som hjemme. Vi henter de samme fem avfallstypene som hjemme; papir, plast, matavfall, restavfall og glass/ hermetikk. Jo mer din bedrift klarer å sortere, jo mer av avfallet kan bli til nye ressurser, sier Tverbakk.


TA BRUKTE BATTERIER OG SMÅELEKTRONIKK MED PÅ ASPMYRA

  • Iris Salten har opplevd at batterier og småelektronikk som er kastet i restavfallet, har begynt å brenne. Dette er ikke ønskelig. Ei heller bra for miljøet.
  • – Batterier er farlig avfall, og vi ønsker at de sorteres som dette. Vi vil sette ut en batteriboks på Aspmyra stadion. Denne vil være på plass til hjemmekampen 16. juni. Alle som kommer til kamp kan ta med batterier og kaste de i boksen

Mindre avfall

Målet med det nye sorteringssystemet på Aspmyra er å redusere restavfallet og skape en plastfri stadion.

– Vi ønsker at mer av restavfallet sorteres slik at det kan gjenvinnes. Vi har spesialbestilt nye skap til Aspmyra med sortering i tre enheter; biologisk avfall, plast og tomgods. Målet på sikt er at plasten forsvinner fra stadion, sier Kolsing.

Containerne skal se pene ut – og være praktiske. Lignende system kan etableres i alle bedrifter i hele Salten.

– Vi forbruker for mye. Vi har snart ikke flere ressurser. Derfor må vi gjenbruke det vi har. Det handler om tilrettelegging og vi veileder ut fra bedriftens behov, sier Tverbakk.


BÆREKRAFTMÅL 12: ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

  • «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre»
  • Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.
  • Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi.
  • I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil.