Skip to content

Labora

Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

SIKRER RENT VANN I HELE SALTEN

Rent vann er langt fra noen selvfølge. Men i Salten sikres innbyggerne rent vann mye takket være laboratoriet Labora AS i Bodø.

Denne saken er produsert av markedsavdelingen i Avisa Nordland, Bodø/Glimts partner.

Laboratorieingeniør Jorunn Rasch heller nytt vann i den lille plastbeholderen. Beholderens oppgave er å filtrere vannet gjennom et filter i bunn. Eventuelle bakterier blir liggende igjen på filteret. 

Slik jobber Laboras detektiver i hvitt for å sikre alle innbyggerne i Salten rent drikkevann. 

– Vi sjekker mer eller mindre alt vannet i Salten, både private og offentlige anlegg. Vannkvaliteten er veldig god. Misvær vant pris i november 2018 for å ha Nord-Norges beste drikkevann, forteller Toril Amalie Furnes, markedsansvarlig hos Labora AS.

Kamppartner

Labora AS jobber daglig med å sikre rent vann. Førstkommende søndag er de Bodø/Glimts kamppartner i lagets hjemmekamp mot Odd. Slik støtter de opp om Glimts bærekraftprosjekt Gi ALT for en bærekraftig framtid

Labora AS har valgt FNs bærekraftmål nummer 6; Rent vann og gode sanitærforhold. 


VI ETABLERER OSS I TROMSØ

  • Labora AS utvider i år virksomheten til hele Nord-Norge.
  • – Vi ønsker å være et laboratorium som sikrer rent vann til hele Nord-Norge. Det gjør at vi nå etablerer oss i Tromsø. Vi åpner til høsten, forteller daglig leder Karianne Jakobsen.

Daglig leder Karianne Jakobsen i Labora AS synes kombinasjonen av rent vann og fotball er perfekt. 

– Det er helt fantastisk at Bodø/Glimt har fokusert på FNs bærekraftmål om rent drikkevann. Det er viktig for alle. Vi synes dette er en god kombinasjon å fokusere på rent vann og støtte Bodø/Glimt samtidig, sier hun.

Labora sikrer innbyggerne i Salten rent drikkevann. Daglig leder Karianne Jacobsen og markedsansvarlig Toril Amalie Furnes. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

Sjekkes ukentlig

Vannet i Bodø kommunes anlegg kontrolleres en gang per uke. Året rundt. Dette betyr at både vannet som går inn og vannet som går ut av alle anlegg, sjekkes.

– Det første vi gjør er å farekartlegge drikkevannsanlegget. Dette igjen avgjør hvor egnet det er som drikkevann og hvor ofte vi skal ta prøver. Dette gjør vi i samarbeid med vanneier, sier daglig leder Karianne Jakobsen i Labora AS.

Kundene er ofte større og mindre kommuner. Næringslivet må også kontrollere vannet sitt og private aktører slipper heller ikke unna.

Labora sikrer innbyggerne i Salten rent drikkevann. Vann klart til testing. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsmarkedsfører i Avisa Nordland
Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

Pliktig vannsjekk

– Vi har stort fokus på  private brønner. Hvis to eller flere er koblet til den samme vannkilden er vanneier pliktig å registrere seg hos Mattilsynet. Mattilsynet vil videre pålegge vannforsyningsanleggene at det gjennomføres en kartlegging med påfølgende prøvetaking, forteller Furnes. 

Vi holder folk og næring i nord trygg og frisk.

— Karianne Jakobsen

Ikke nok med at det tas vannprøver som analyseres, alt drikkevannet som kommer inn til Labora skal også gjennom tester av lukt og smak.  

– Rent drikkevann er verdens viktigste næringsmiddel. Vannet skal ikke bare være hygienisk trygt. Det skal også være uten fremtredende lukt, smak og farge, sier Jakobsen. 

Møt oss på Aspmyra

Er du nysgjerrig på hva vi ellers gjør på laboratoriet?

Møt oss på Aspmyra stadion søndag 30. juni.

– Vi vil være synlig på stadion, slik at det er bare å ta kontakt. Vi kommer til å ha et arrangement i Fanzone før kamp, og i pausen blir det en konkurranse med en fin premie, sier Furnes.


FNS BÆREKRAFTMÅL NUMMER 6

  • Rent vann og gode sanitærforhold
  • «Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle»
  • Alle må ha tilgang til rent vann hvis vi skal oppnå bærekraftig utvikling. Det finnes nok ferskvann på planeten, men dårlig økonomi og manglende infrastruktur står ofte i veien.
  • Det er gjort store framskritt i arbeidet med å sikre tilgang til toaletter for alle. Utviklingen har imidlertid gått for sakte. Millioner av mennesker dør hvert år av sykdommer de får fordi de ikke har tilgang til rent vann og toalett.

LABORA AS

  • Labora er et akkreditert analyselaboratorium og en fiskehelsetjeneste lokalisert i Bodø, trafikknutepunktet i Nordland. Laboratoriet analyserer det meste innen vannprøver, avløp, jord- og miljøprøver.
  • Fordi vi har kjennskap til Nord-Norge og alle kriker, kroker og øyer, er vi godt dreven på å løse logistikkutfordringer ved innsending av prøver. Labora er pålitelig og leverer nøyaktige resultat med konfidensiell og upartisk håndtering.
  • Labora er et privat aksjeselskap som eies av Iris Salten IKS.