Skip to content

Kamppartnerskap

Kampene våre har stor oppmerksomhet lokalt og nasjonalt. Alle Glimts kamper har siden 2019 hatt som mål å fronte ett av FNs bærekraftsmål. Dette er våre kamppartnere med på.

Kamppartnerne velger det bærekraftsmålet som best matcher egen drift, samt interne og eksterne målsetninger for bærekraftig utvikling. De bruker så kampen som kommunikasjonskanal for å fronte sine gode historier. Vi tilbyr LED-reklame under kampen, en content-sak i Avisa Nordland, og klubbens digitale kanaler som flater til partnerne før og under kampen.

EN KAMP – ET MÅL – EN PARTNER

Alle kamppartnersaker fra 2019 og fremover er gjengitt på Action Now siden. Her kan man få mer innsikt i våre partneres jobb, samt hente inspirasjon om hvordan man kan jobbe videre mot FNs bærekraftsmål som bedrift eller privatperson.