Skip to content

Hovedpartner Action Now

Advansia inngår hovedpartnerskap med Bodø/Glimt i Action Now-programmet.

Målet er å sette større samfunnsutfordringer på dagsorden gjennom samarbeid i nettverk hvor aktørene identifisere og realiserer felles bærekraftige prosjekter på ulike områder. 

– Gjennom å etablere utviklings- og handlingsorienterte nettverk med aktører fra privat og offentlig næringsliv skal vi sammen akselerere utviklingen av bærekraftige løsninger i regionen og nasjonalt, sier Frode Thomassen, daglig leder i Bodø/Glimt.

Action Now har allerede inspirert flere andre idrettsklubber nasjonalt og regionalt til å ta en lignende posisjon i sitt lokalmiljø.