Skip to content

FNs bærekraftsmål

Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål oppsummerer de omforente målene for verdenssamfunnet for å drive frem ei bærekraftig utvikling innenfor de økonomiske, sosiale og miljømessig dimensjoner.

Bærekraftig utvikling kan defineres slik:

Utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov

FN, 2019

Dette er FNs bærekraftsmål

Dette betyr at vi ikke kan bruke ressurser på en måte som gjør at de som kommer etter oss får et dårligere utgangspunkt enn vi har hatt for å leve godt. Med ressurser mener vi mer enn bare penger. FNs bærekraftsmål inkluderer også mål som skal bekjempe fattigdom og sult, stoppe klimaendringene, lede til stabil økonomi i lokalsamfunn og i større skala, og oppfordre til god mental og fysisk helse. Dette vil vi være med på, og sier som forfatter og foredragsholder Peter Gulli:

Bærekraft handler om å være en god fyr, som gjør godt for andre.

Vi anbefaler å lese mer om FNs bærekraftsmål på FNs egen hjemmeside!