Skip to content

SpareBank1 Nord-Norge

Som den største finansaktøren i landsdelen, skal SpareBank 1 Nord-Norge være en katalysator for en bærekraftig fremtid i nord. Hensynet til bærekraft skal derfor gjennomsyre all vår virksomhet.

Dette gjelder både måten virksomheten drives på og de krav konsernet stiller til kunder, leverandører, egne ansatte og andre interessenter. Som verdens nordligste finanskonsern skal vi særlig ta hensyn til forhold som angår de arktiske områder.

Sparebank1 Nord-Norge benytter Global Reporting Initiative (GRI) som rapporteringsstandard på sitt bærekraftsarbeid. Denne bærekraftsrapporten finner man her.

I 2020 hadde konsernet et særlig fokus på tre av FNs bærekraftsmål; mål #8 – anstendig arbeid og økonomisk vekst, mål #14 – livet i havet, og mål #13 – stoppe klimaendringene. Her kan du lese mer om Sparebank1 Nord-Norges arbeid med FNs bærekraftsmål.

En fullstendig oversikt over Sparebank1 Nord-Norge sin bærekraftsjobb finner man på seksjonen rundt bærekraft på sine sider.

Som FK Bodø/Glimts generalpartner er det naturlig for Sparebank1 Nord-Norge å være en del av bærekraftsarbeidet i Action Now.