Skip to content

Iris Salten

Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap som eies av de ni kommunene som utgjør Salten. Selskapet ble i sin tid etablert fordi de ni eierne våre så behovet for å samle ansvaret for den offentlige renovasjonen i vår region i et selskap.

Tiden har gått, og Iris har ikke bare vokst til å ha tre datterselskaper som hver for seg jobber med ulike ledd av avfallets reise, men har i dag også eierskap i et selskap som tilbyr akkrediterte analysetjenester på vann og næringsmidler, et selskap som leverer vannrenseløsninger til industri og et selskap som tilbyr responstjenenester til velferdsteknologi, alarm og legevakt.

De tre selskapene som utgjør «avfalls»-Iris, som nok er den delen som de aller fleste saltenværinger forbinder med Iris, er: Iris Service, Retura Iris og Iris Produksjon. De tre selskapene har ansvaret for hver sin del av avfallskjeden:

  • Iris Service utfører den offentlige renovasjonen til husholdninger i Salten, det vil si henting av de fem avfallstypene vi sorterer hjemme og drift av de 12 miljøtorgene våre
  • Retura Iris tilbyr avfallstjenester til bedrifter og offentlige aktører
  • Iris Produksjon tar imot og behandler alt avfall Iris Service og Retura Iris samler inn i tillegg til at selskapet drifter deponiet på Vikan

Videre består konsernet av tre spennende selskaper innenfor tre totalt ulike bransjer:

  • Labora er Nord-Norges største analyse laboratorium med avdelinger både i Bodø og i Tromsø
  • Mivanor leverer renseløsninger til industri og deponi i hele Norge
  • HT Safe betjener med sin svarsentral på Hamarøya trygghetsalarmer, legevakt og sikkerhetsalarmer for kommuner og private aktører i hele Norge

Iris er altså vokst seg til å ha en voldsom bredde, både når det kommer til bransjer, fagfelt og geografisk nedslagsfelt.

Men en ting er felles for alle selskapene, og det er at selskapene jobber etter en tredelt bunnlinje som likestiller økonomiske målsetninger, miljømessige målsetninger og sosiale målsetninger.

Hva har Action Now ført til?

Iris er med sin bredde en viktig samfunnsaktør og har et tydelig ansvar for å gå foran når det kommer til bærekraft.

Dette ansvaret skal vi både ta i egen drift og arbeidshverdag, men gjennom samarbeidet i Action Now sammen med med andre selskaper og organisasjoner skape større ringvirkninger. Vi kan la oss inspirere av hverandre, vi kan gi hverandre skråblikk på hva som er kloke valg og vi kan sette klare krav til hva vi skal oppnå sammen.

Vi er også på vei mot å gjøre Aspmyra fritt for restavfall slik at alt avfall som skapes på kampdag kan bli gjenvunnet til nye produkter. Vi håper at dette er noe andre klubber og lokale avfallsselskap vil ta som en utfordring å følge opp. For hvis store idrettsarenaer får til sortering, så vil dette igjen forplante seg nedover og vi vil forhåpentligvis se at det blir en forventning i flere offentlige rom.

Vi i Iris gleder oss til fortsettelsen av Action Now. Vi gleder oss til å bli utfordret på hvilken kompetanse vi kan bidra med videre inn i Salten og vi gleder oss til å være med å danne rammene for at FK Bodø/Glimt fortsetter å være den klubben i Norge som er best med og uten ball.