Skip to content

Elkem ASA

Elkem er en av verdens ledende leverandører av avanserte silisium-baserte materialer som bidrar til en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Vår historie startet i 1904 og siden har vi drevet langvarig satsning på teknologisk utvikling. Vi driver bærekraftig utvikling og produksjon av silikoner, silisiumprodukter og karbonløsninger ved å kombinere naturlige råvarer, fornybar energi og menneskelig skaperkraft. Elkem hjelper blant annet sine kunder med å utvikle og forbedre essensielle innovasjoner for elektriske biler, digital kommunikasjon, helse og personlig velvære samt smartere og mer bærekraftige byer.

Elkem er et globalt selskap, men også en stolt lokal hjørnesteinsbedrift som bidrar med arbeidsplasser og ringvirkninger ut i lokalsamfunnet og nå også en av Action-Nows bærekraftsambassadører. Elkem har to verk i Bodø/Glimts hjemfylke, Nordland: Salten og Rana. Elkem Salten ligger om lag syv mil øst for Aspmyra stadion, og er et av verdens mest energieffektive silisiumverk etter at statsminister Jonas Gahr Støre åpnet et nytt energigjenvinningsanlegg der i november i fjor. Både Elkem Salten og Elkem Rana er drevet på fornybar norsk vannkraft.

Bærekraft er en sentral del av Elkems strategi og formål, og vi ser frem til å jobbe sammen med Action Now for å skape en mer bærekraftig fremtid. Vi har forpliktet oss til å utvikle virksomheten vår i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. I Elkem erkjenner vi viktigheten av alle de 17 bærekraftsmålene, og vi har identifisert tre fokusområder:

Vi skal fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Elkem jobber kontinuerlig for å sikre trygge og sikre arbeidsplasser som har resultert i en sikkerhet av verdensklasse når det gjelder arbeidsrelaterte skader. Vi har en åpen dialog med lokal samfunnene vi er en del av og ser viktigheten av å være en engasjert aktør gjennom initiativer som Action Now. 

Vi skal sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Elkem jobber for å muliggjøre mer sirkulære økonomier gjennom våre produksjoner, produkter og markeder. Vi setter søkelys på økt resirkulering i våre egne produksjoner, økt resirkulering i samarbeid med våre kunder samt utvikling av eco-design for nye innovasjoner.

Vi skal handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Innen 2050, har vi som mål å oppnå fullstendig karbonnøytral produksjon på tvers av hele vår globale verdikjede. Samtidig kommer det grønne skiftet til å øke etterspørselen etter råmaterialer til alt fra energiproduksjon og energieffektivisering til el-biler. Vi ønsker å levere disse løsningene til en voksende grønn industri i samspill med våre kunder.

Sammen med Action Now er vi i Elkem klare for å bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid!