Skip to content

Coca-Cola

The Coca-Cola Company (TCCC) er verdens ledende produsent av alkoholfrie drikkevarer. Oppskriften på Coca-Cola ble laget i 1886 av apotekeren John S. Pemberton i Atlanta, USA, og i Norge kom Coca-Cola på markedet i 1926. Her i landet er det Coca-Cola Company Norge som eier og leder merkevarene, mens Coca-Cola European Partners Norge AS (CCEPN) har ansvaret for produksjon, salg og distribusjon.

CCEPN har i underkant av 600 ansatte, og Coca-Cola Company Norge rundt 10 ansatte, her i landet. Fra produksjonsanlegget på Lørenskog, like utenfor Oslo, markedsføres og distribueres merkevarer som Coca-Cola®, Coca-Cola uten sukker®, Coca-Cola light®, Fanta®, Sprite®, Urge®, CHAQWA® og Powerade®.

Coca-Colaen som selges i Nord-Norge produseres faktisk også i nord – i anlegget til Mack på Nordkjosbotn utfor Tromsø!

Coca-Cola og bærekraft

I 2017 lanserte The Coca-Cola Company i Vest-Europa og Coca-Cola European Partners en felles plan for bærekraft: «This is Forward». Planen har ambisiøse bærekraftmål for selskapenes drikker, emballasje og samfunnsrolle. Den tydeliggjør hvordan Coca-Cola skal møte noen av samfunnets største utfordringer ved å bruke innflytelsen som virksomheten og merkevarene har til å utgjøre en forskjell i møte med komplekse, globale utfordringer.

Fokusområdene

Planen har fokus på tre områder: Drikkene, Emballasjen og Samfunnet. Blant de viktigste målene er at 50 % av salget innen 2025 skal komme fra drikker med få eller ingen kalorier; at selskapene vil jobbe for å samle inn 100 % av drikkeemballasjen, for å sikre at det ikke ender som forsøpling på land eller i vann, og sørge for at 100 % av emballasjen er gjenvinnbar eller gjenbrukbar innen 2025; og at selskapene vil jobbe for at kvinner har minst 40 % av lederstillingene innen 2025.

Handlingsområdene

Disse fokusområdene støttes opp av tre handlingsområder som utgjør kjernen av bærekraftplanen – på klima, vann og produksjon. De definerer følgende mål:

  • Klimautslippene fra kjernevirksomheten skal kuttes med 50 %.
  • Vi skal tilbakeføre 100 % av vannet som brukes i områder der tilgangen på rent vann er under press.
  • 100 % av de viktigste råvarene som brukes skal komme fra bærekraftige leverandører.
Pant meg igjen-kampanjen til Coca-Cola oppfordrer alle til å pante tomflaskene sine. I lanseringsperioden erstatter «Pant meg igjen» den vanlige logen på etikettene.

Tre viktige initiativ i Norge

Alle norske flasker lages nå av 100 % resirkulert plast

Fra mars 2021 lages alle flaskene Coca-Cola produserer i Norge – blant annet med Coca-Cola, Fanta, Sprite og Urge – utelukkende av resirkulert plast¹. Dette betyr en årlig reduksjon i bruken av ny plast med 4 300 tonn (75 %), og i klimautslippene fra flaskeproduksjonen med 28 %. De nye flaskene skal pantes som før. Coca-Cola håper overgang til 100 % resirkulert plast kan bidra til målet om en norsk sirkulær økonomi for plast; et lukket kretsløp der all norsk plast til drikkevareemballasje samles inn og gjenvinnes. I lanseringsperioden ble derfor logoene fjernet fra etikettene, og erstattet med en klar oppfordring til Ola og Kari Nordmann: «Pant meg igjen». Slik ble kraften i merkevarene brukt til å kommunisere at det hverdagslige i å pante flasken er et direkte bidrag til en sirkulær økonomi for norsk drikkevareplast. Overgangen til 100 % resirkulert plast¹ i Norge er en del av Coca-Cola sin internasjonale strategi, World Without Waste, der målet er en verden uten emballasjeavfall.

Coca-Cola jobber kontinuerlig for å redusere sukkerinnholdet i våre drikker

Siden 2013 har vi redusert sukker fra våredrikker med 25 %. 80 prosent av våre nylanseringer de siste tre årene har vært produkter helt uten sukker eller med redusert sukkerinnhold. Dette arbeidet fortsetter med økt intensitet. Coca-Cola i Norge leder for øvrig an i skiftet mot sukkerfritt, og har nå en sukkerfriandel på over 60 prosent, drevet av drikkevareindustriens fokus på produktutvikling, markedsføring, og samarbeid med handelen.

Coca-Cola skifter ut fossile firmabiler

Coca-Cola erstattet i 2018 100 fossile firmabiler med elbilen Opel Ampera-e. Ved gjennomføring var dette en av de største enkeltbestillingene av elektriske personbiler i Norge. Samtidig er det etablert 176 elbil-ladere ved selskapets hovedkontor utenfor Oslo. Det er også satt opp ladepunkter hjemme hos medarbeiderne; det firmabilen bruker av strøm betales av selskapet. Selskapets klimautslipp er redusert med rundt 300 tonn Co2 i året, når 100 selgere har tatt i bruk elektriske biler.