Skip to content

Bodø Energi

Bodø Energi har en lang historikk med å elektrifisere Bodø, og vi skal fortsette å elektrifisere og bidra med bærekraftige energiløsninger i fremtiden!

I 1909 ble det lys i hus og gater i Bodø, men allerede fire år etter hadde befolkningens behov for lys og varme bidratt til at kraftverket i Breiva var sprengt. Bodøværingen har i over 100 år jobbet for utvikling av byen sin, og den er fremdeles sterkt til stede. Med prosjektet «Ny by – Ny flyplass» skuer Bodø Energi nå sammen med deg inn i fremtiden.

Som bærekraftsambassadør ønsker vi å bidra til å både peke ut en grønn retning, men også realisere en bærekraftig utvikling av samfunnet. Vårt eget samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftige energiløsninger og smarte samfunn. Bodø Energi har i mange år levert på bærekraftsmålene, men vi ønsker å sette dette enda mer på agendaen sammen med Bodø/Glimt.

Vi har valgt oss konkrete bærekraftsmål å jobbe etter, samt styrke vårt arbeid innen de tre pilarene bærekraftsmålene er fundamentert på; samfunn, økonomi og miljø. Gjennom Action Now håper vi å løfte både oss selv, og alle rundt oss inn i et bærekraftig samfunn.  

Bodø Energi eies av Bodø kommune og i tillegg til eiers utbytte, investerer vi i bærekraftige løsninger til både elektrifisering, men også miljøvennlig fjernvarme. Nordlandsnett AS (nå Arva AS, som vi er medeier i) har nylig investert i en ny og sikker strømforsyning inn til byen. Dette for å sikre tilstrekkelig kapasitet til elektrifisering av blant annet «Nyby».

Investeringen vi har gjort i fjernvarmeselskapet har allerede bidratt til betydelige kutt i Bodøs Co2-utslipp fordi fjernvarme har erstattet oljefyringskjeler som har vært i bruk til oppvarming i mange bygg i Bodø. Vi bruker avfall fra trevirke fra regionen som primær forsyningskilde. Fjernvarme til oppvarming av bygg avlaster i tillegg utbygging av elektrisitet – som vi kan bruke til nettopp det; elektrifisering. Elektrifisering til fossilfri transport og industri/næring i både eksisterende, men også i vår nye by. Høsten 2020 investerte vi i 240 solpanel på taket på Energihuset.

Når man skal gjøre nye ting må man også tilegne seg ny kunnskap. Derfor har Bodø Energi nå ansatt flere som skal jobbe med dette; både i konsernet, men også i våre datterselskaper. Vi har blant annet ansatt både nyutdannede sivilingeniører og folk med relevant doktorgrad. Gjennom 2021 ønsker vi også å se på vårt eget fotavtrykk – slik at vi kan sette egne mål for vår organisasjon. Derfor har vi igangsatt et arbeid for å rapportere vårt arbeid med bærekraft i henhold til rapporteringsstandarden Det globale rapporteringsinitiativet (GRI-standards). 

Vi har mange ting på gang hos oss, men for å nevne noen:

  1. I februar 2020 bidro Fjernvarmeselskapet til at det nå brukes fjernvarme til å holde Aspmyra snøfritt. Det har i 2021 inspirert IK Start til å gjøre det samme.
  2. I juni 2020 gikk vi inn som partner i Klimapartnere.
  3. I september 2020 gikk vi inn som partner i Solenergiklyngen.
  4. I november 2020 vant Fjernvarmeselskapet vårt årets innovasjonspris for energiløsninger i «Ny by – ny flyplass»-prosjektet.