Skip to content

BDO

BDO er et rådgivnings- og revisjonsselskap med over 1700 medarbeidere ved 70 kontorer over hele landet.

Nye ideer. Ambisiøse planer. Store drømmer. Over hele landet jobber tusenvis av virksomheter og organisasjoner hardt for å skape verdier. Og over hele landet er BDO til stede for å hjelpe dem. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og engasjerer oss sterkt for at kundene våre skal nå målene sine.

Våre kunder i Norge er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter. Vi har kunder fra de fleste bransjer i både privat og offentlig sektor.

Internasjonalt er BDO til stede i 167 land og teller i overkant av 88 000 ansatte. Ved behov, samarbeider vi med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder.

Hvorfor er vi bærekraftsambassadører?

Bærekraft i BDO handler om engasjement og om å ville gjøre en forskjell. For norsk samfunns- og næringsliv, og for egen virksomhet. Bærekraft for oss i BDO handler ikke bare om hvordan vi som organisasjon kan bidra direkte til bærekraftig utvikling. Det handler også om hvordan vi kan hjelpe norsk samfunns- og næringsliv med det samme. I vårt daglige virke som rådgivere og revisorer bidrar vi til et velfungerende næringsliv generelt, og til å motvirke og bekjempe økonomisk kriminalitet spesielt. Et sunt næringsliv og en solid finansiell infrastruktur er viktige byggeklosser i bærekraftig utvikling.

BDO har vært representert i Bodø siden 2011. Vi er 30 lokalpatrioter som ønsker å være tett på kundene våre, og ha pulsen på det som foregår i Bodø-regionen. I 2018 innledet BDO et samarbeid med FK Bodø/Glimt, Bodø kommune og viktige aktører fra næringslivet i regionen med målsetning å skape en helhetlig satsning på bærekraft i Nordland. Dette fordi vi i BDO bryr oss om regionen vi bor i og er opptatt av å ha en unik nærhet til og forståelse for det lokale nærings- og samfunnsliv som vi er en del av. Vi ønsker å bidra i grasrotbevegelsen innen bærekraftig utvikling og jobber aktivt og strukturert i vårt bærekraftsarbeid. Bærekraftsarbeid er utviklingsarbeid, og det er aldri for sent å starte. Det handler ikke om hvor vi står i dag, men utviklingen over tid. Vi har tro på at de som tar inn over seg samfunnsutfordringer i sin forretningsstrategi som blir morgendagens vinnere. 


BDO er opptatt av bærekraftig utvikling

Tre eksempler på BDOs bærekraftsarbeid

Samarbeid med Redd Barna og BDO Mila – før Action Now var igang

Bærekraftsmål nr. 1, 3 og 10

Redd Barna er en uredd og tydelig forkjemper for barns rettigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Med utgangspunkt i FNs Barnekonvensjon jobber de målrettet med flere av FNs bærekraftsmål. Redd Barnas arbeid skaper positiv endring for barn over hele verden. Dette er grunnlaget for vårt nære og langsiktige samarbeid, som strekker seg tilbake til 2009.

Mange barn og unge møter barrierer når de skal delta på fritidsaktiviteter. I Norge arbeider BDO sammen med Redd Barna i kampen mot utenforskap. I spissen for innsatsen er mosjonsløpet BDO-Mila, der vi sammen med langrennslandslaget, lokale idrettslag og Redd Barna i mange år har skapt en raus arena hvor alle er velkomne og det er gratis å delta. Vi vil bruke BDO-Mila til å bevisstgjøre om utfordringer og styrke folkehelsen, ved å legge til rette for fysisk aktivitet for alle. Effektene av fysisk aktivitet er mange. I tillegg til bedre fysisk og psykisk helse kan det skape mestringsfølelse, samhold og glede, som vi kan ta med inn på andre arenaer i livet.

Bærekraftsprogram – Action Now

Bærekraftsmål nr. 11 og 17.

I samarbeid med FK Bodø/Glimt har BDO utviklet et konsept for å styrke bærekraftsarbeidet i virksomheter og realisere et bærerkraftsløft for næringslivet i ulike regioner i Norge. Konseptet har sitt utspring fra bærekraftsarbeidet som er gjort i Nordland sammen med FK Bodø/Glimt, Bodø kommune og flere sentrale aktører fra næringslivet i regionen. BDO er nå i gang med å gjennomføre bærekraftsprogram i flere kommuner rundt om i Norge sammen med lokale fotballklubber, da vi vet at idretten kan spille en sentral rolle i å nå ut til «folk flest» og koble næringsliv, offentlig sektor og innbyggere sammen. For å kunne lykkes med å nå FNs bærekraftsmål innen 2030, må hele samfunnet mobiliseres. BDO ønsker å være med å tilrettelegge for dette, og benytter sin bærekraftskompetanse og verktøykasse for å muliggjøre dette arbeidet.

Miljøfyrtårn – etter at Action Now var igang

Bærekraftsmål nr. 7 og 12

BDO i Norge ble i 2020 miljøfyrtårnsertifisert. Sertifiseringen innebærer at kontorene våre oppfyller strenge krav når det kommer til miljøvennlig materialbruk, gjenbruk og resirkulering, samt energisparing og reduksjon av reisevirksomhet som belaster miljøet. Kontorene må resertifiseres hvert tredje år. 

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er anerkjent av EU som sertifiseringsstandard på miljøledelse, på lik linje med ISO-14001 og EMAS.