Skip to content

#actionnow14

Bærekraftsnettverk for sjømatnæringen

#actionnow14 er et bærekraftsnettverk for sjømatindustrien. Her inviteres aktører fra hele verdikjeden til å inspirere hverandre og jobbe sammen med bærekraft

Deltakerne i #actionnow14 kommer fra hele næringskjeden i sjømatnæringen. I midten av april 2021 var det 17 deltakere bekreftet i bærekraftsnettverket

Sjømatnæringen er og har vært svært viktig for både landsdelen, byen vi bor i, men også Bodø/Glimt. Fra 2010 spilte vi med laks.no på drakten vår, gjennom samarbeid med en rekke aktører i sjømatnæringen. Fra og med 2021-sesongen videreføres samarbeidet gjennom #actionnow14-nettverket som vår nye draktpartneren på hals, gjennom symbolet til FNs bærekraftsmål 14, Livet i havet.

Nettverket ble formelt lansert i desember 2020, da fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen besøkte Aspmyra. Styringsgruppen i nettverket består av Kvarøy Fiskeoppdrett, JMJ Invest, Salten Aqua, BioMar og Sjømat Norge Havbruk Nord.

I 2021 er det planlagt to fysiske treffpunkt for deltakerne i nettverket, samt to digitale. De fysiske møtene blir på Aspmyra Stadion, hvor samlingene avsluttes med Eliteseriekamp.

Målet med nettverket er å etablere en arena for inspirasjon, samarbeid, utvikling og kommunikasjon med fokus på bærekraft, gjennom å samle aktører fra hele verdikjeden i sjømatnæringen.

Da #actionnow14 nettverket ble lansert i desember 2020, var Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen tilstede på Aspmyra.